3D kaart NL

Helpt bij het verbeelden van effecten van beleidskeuzes ten aanzien van:

  • geluid
  • zon, schaduw, en wind
  • luchtkwaliteit

Beschrijving

3D kaart NL is een digitaal topografisch bestand waarin alle objecten uit TOP10NL driedimensionaal worden weergegeven. Het bestand is een combinatie van de 2D-informatie uit TOP10NL en hoogtepunten. Resultaat is dat stoeprandjes en kademuren als verticale vlakken weergegeven worden en huizen als blokken. 3D kaart NL kan gebruikt worden op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000.

Eerste versie

Voor de eerste versie van 3D kaart NL is TOP10NL gecombineerd met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Omdat actuele hoogte-informatie op dit moment ontbreekt, kunnen er nog geen updates vervaardigd worden. De kaart wordt doorontwikkeld.

De eerste versie is door het Kadaster in samenwerking met de TU Delft, Universiteit Twente (UT), VU Amsterdam, Conterra en Geodan gerealiseerd.

Tweede versie: testversie 3D kaart NL van Valkenburg 2017

Er is nu een testversie beschikbaar van het gebied rond Valkenburg. Het bestand is een combinatie van de 2D-informatie uit TOP10NL en hoogtepunten gegenereerd uit luchtfoto’s. De 2D topografie is ingewonnen in 2017 op basis van luchtfoto’s uit 2016. De hoogtes worden tevens uit dezelfde luchtfoto’s gehaald, en daardoor ontstaan er geen consistentiefouten en wordt de actualiteit verhoogd. Bruggen ontbreken in het bestand vanwege issues in het reconstructie-proces.
Deze tweede versie van 3D Kaart NL is door het Kadaster gerealiseerd in samenwerking met de TU Delft.
We ontvangen graag uw reacties op deze testversie via het PDOK forum.

Mogelijke toepassingen

Met behulp van 3D-kaarten zijn effecten van bepaalde beleidskeuzes makkelijker te verbeelden en voorspellen. Zo ondersteunt de informatie op 3D-kaarten overheden bij:

  • het uitvoeren van geluidsberekeningen rond spoorwegen, rijkswegen, provinciale wegen en industrieterreinen;  
  • bij het uitvoeren van bij zon-, schaduw-  en windanalyses;
  • het simuleren van de luchtkwaliteit. 

Keuzemogelijkheden kunnen in de 3D kaart gepresenteerd worden waardoor het eenvoudiger wordt om besluitvorming voor te leggen aan burgers. 

3D gebouwhoogte NL

U kunt nu ook het product 3D gebouwhoogte NL downloaden. Dit bestand bevat de hoogten van bijna alle gebouwen uit TOP10NL. Deze data kunt u gebruiken voor simpele visualisaties. Maar ook voor ruimtelijke analyses in 3D. Meer informatie over 3D gebouwhoogte NL

Tarief

De 3D kaart NL in FGDB-formaat kunt u via PDOK kosteloos downloaden. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Bestellen

Downloaden via PDOK

3D Kaart NL in FGDB-formaat kunt u per provincie direct downloaden via PDOK.

Volledigheid van 3D kaart NL

Helaas is 3D kaart NL nog niet volledig beschikbaar. Welke delen beschikbaar zijn, vindt u op de bladindeling bij 'Documenten'. Kaartbladen van 3D Kaart NL kunt u downloaden met een applicatie gemaakt door Esri.

Feedback

Voor de doorontwikkeling van 3D kaart NL ontvangen we graag feedback. Hebt u een 3D kaart NL besteld en wilt u uw bevindingen met ons delen? Of hebt u vragen over de 3D kaart NL? Laat het ons dan weten.  

Levering

3D kaart NL in FGDB-formaat kunt u via PDOK direct downloaden.

Gebaseerd op de bladindeling van AHN2 leveren we 3D kaart NL in FGDB-formaat (Esri). Voor klanten van Bentley is een conversie beschikbaar om 3D kaart NL te ontsluiten in Bentley Map.

We onderzoeken de mogelijkheden om de data in een open standaardformat beschikbaar te stellen, evenals het ontsluiten van de data via een interactieve 3D-viewer.

Levertijd

Na ontvangst van uw aanvraag zetten we 3D kaart NL als zip-bestand binnen 5 werkdagen voor u klaar in een transfer/download omgeving. Hiervan ontvangt u een bevestiging per e-mail. Vervolgens kunt u het bestand zelf downloaden.