2016 toegevoegd aan Topotijdreis.nl

De kaart van 2016 is nu beschikbaar op topotijdreis.nl. Op deze website kan iedereen bekijken hoe een stukje Nederland er tot 200 jaar terug uitzag.
2016 toegevoegd aan Topotijdreis.nl
Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk gevisualiseerd. U kunt op de kaart op iedere plek inzoomen en het jaartal eenvoudig aanpassen. Ook benieuwd naar deze jaarlijkse update? Esri Nederland heeft in opdracht van het Kadaster de kaarten vanaf 1815 beschikbaar gesteld via www.topotijdreis.nl.