100e gemeente tekent overeenkomst WOZ-detailgegevens met Kadaster

Afgelopen dinsdag tekende de gemeente Amsterdam als 100e gemeente de overeenkomst voor de levering van de WOZ-detailgegevens met het Kadaster. Deze gegevens zijn belangrijk, bijvoorbeeld voor organisaties die zorgen voor de veiligheid in een regio. De overeenkomst gaat in vanaf 1 januari 2022. 

Niet alle WOZ-detailgegevens zijn landelijk beschikbaar 

De standaard vastgoedgegevens die gemeenten beschikbaar stellen, zijn bedoeld om landelijk inzicht te geven in de WOZ-waarde. Tot die standaard objectgegevens horen onder meer de WOZ-waarde, de kadastrale aanduiding en de adresgegevens. Specifiekere gegevens vallen daarbuiten, zoals: aanduiding kantoor, opslag of woonruimte en gegevens als bouwjaar en grootte. Gemeenten zijn niet verplicht om deze detailgegevens te verstrekken. 

Gegevens belangrijk voor organisaties die zorgen voor veiligheid 

Toch zijn juist deze WOZ-detailgegevens belangrijk. Bijvoorbeeld voor organisaties die zorgen voor de veiligheid in een regio. Zo kan er op een industrieterrein ook een woning staan, of zijn bedrijfsruimten voor een deel soms kantoor. De detailgegevens zitten niet in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 

“WOZ gegevens onmisbaar voor ontwikkeling van rampenplannen”

Skitz Fijan, senior taxateur bij de gemeente Den Haag: “Deze WOZ-detailgegevens zijn absoluut onmisbaar. Denk alleen al aan de ontwikkeling van rampenplannen. Daarvoor wordt geput uit deze gegevens.” Caspar Noordmans, data-analist belastingen bij de gemeente Amsterdam: “Een voordeel om onze WOZ-detailgegevens te leveren aan het Kadaster is onder andere de continuïteit van het proces. De uitgebreide en actuele dataset van het Kadaster zelf waarin onze detailgegevens ingebed worden is ook een pluspunt. We verwachten dat er binnen die omgeving niet alleen tal van controles mogelijk zijn die tot kwaliteitsverbetering kunnen leiden, maar ook dat onze gegevens in nieuwe toepassingen een rol gaan spelen”.

Corona-noodloket met hulp van datasets

Pieter van Teeffelen, directeur DataLand: “Inderdaad ontvangen veiligheidsregio’s, provincies en omgevingsdiensten hoogwaardige databestanden die ze gebruiken voor hun voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid en ruimtelijke ordening. Daarnaast maken banken, notarissen, accountants en administratiekantoren gebruik van de verzamelde WOZ-gegevens. Ik vind  het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland een mooi voorbeeld: zij hebben voor de overheid het corona-noodloket opgezet en maken dankbaar gebruik van onze dataset.” 

Zorg dat je als gemeente niet ‘de witte vlek op de kaart bent’ bij een calamiteit 

“Het is heel goed dat het Kadaster deze centrale dataset overneemt zodat de continuïteit gewaarborgd wordt”, aldus Fijan. “Maar ook als gemeenten hebben we een verantwoordelijkheid om onze data te blijven delen. De centrale dataset van WOZ-detailgegevens functioneert namelijk uitsluitend als die volledig is. Anders gezegd: je moet als gemeente zorgen dat jij als gemeente niet ‘de witte vlek op de kaart bent’ bij een calamiteit. Het is bovendien een kleine moeite om die data via een simpele handeling centraal aan te leveren.” 

Het wiel is al uitgevonden

“Een algemeen belang is de confrontatie van onze data met lokale kennis van belanghebbenden. Wanneer de mogelijkheid van terugmelding goed geregeld is, kan dat leiden tot een permanente verbetering van datakwaliteit. Het wiel, in de vorm van de LV-WOZ, is al uitgevonden. En de verwachting is dat het ook nog eens sterk verbeterd wordt. Als iedere gemeente meedoet, wordt de LV-WOZ echt een vliegwiel voor verdere gegevensontsluiting”, aldus Noordmans. 

Meer informatie

Voor meer informatie over WOZ-dataleveringen kijkt u op de website van DataLand of de pagina WOZ-detailgegevens.