100 jaar landinrichting

100 jaar geleden begon de ruilverkaveling in Nederland. Onder de noemer 'De kracht van gebiedsontwikkeling' staan we hier dit jaar op verschillende manieren bij stil.
100 jaar landinrichting

100 jaar geleden begon de ruilverkaveling in Nederland. In 1916 vond op Ameland de allereerste ruilverkaveling plaats. Het Kadaster had hierin al snel een grote rol. Onder de noemer 'De kracht van gebiedsontwikkeling' staan we hier dit jaar op verschillende manieren bij stil.

Activiteiten in 2016

In 2016 organiseren we diverse activiteiten en voeren we gesprekken met onze relaties, zowel nationaal als internationaal. Daarbij staat de vraag centraal wat we kunnen leren van 100 jaar landinrichting om de uitdagingen van nu en straks samen aan te gaan. Op het programma staan onder andere een mini-symposium voor wetenschappers en onderzoekers, bijeenkomsten voor onze samenwerkingspartners in de regio en een internationaal symposium. In het najaar brengen we een game uit, waarin spelers diverse uitdagingen op het gebied van landinrichting kunnen ervaren.

De kracht van gebiedsontwikkeling

Ook op onze website schenken we aandacht aan 100 jaar landinrichting. We laten u een aantal successen uit het verleden en heden zien, en wat deze successen voor de toekomst kunnen betekenen. In een serie van 9 artikelen illustreren we daarnaast de historie van de ruilverkaveling tot gebiedsontwikkeling. In deel 1: 'Hoe herverkavelen boeren hielp na de Watersnoodramp'.