Alle producten

 1. 3D gebouwhoogte NL

  3D gebouwhoogte NL bevat de hoogte van bijna alle gebouwen uit TOP10NL. De data kunt u gebruiken voor simpele visualisaties. Maar ook voor ruimtelijke analyses in 3D.

 2. 3D kaart NL

  Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster. Onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie.

 3. Aanbrengen microdots op een schip

  Diefstal van uw schip onaantrekkelijk maken? Beveilig uw boot met microdots. Slechts 1 minuscule chip is genoeg om te weten wie de eigenaar van een vaartuig is.

 4. Adrescoördinaten Nederland

  De ligging van monumenten in uw gemeente presenteren op een kaart? De koppeling van geografische coördinaten aan adressen maakt het mogelijk.

 5. Adressen met hypotheek

  Als hypotheekverstrekker weten of op adressen in uw administratie een hypotheek rust? Vraag dan het overzicht Adressen met hypotheek bij het Kadaster aan.

 6. Advies bij gebiedsontwikkeling

  Grond vrijmaken voor ruimtelijke doelen? Het Kadaster adviseert overheden over de inzet van het juiste instrument zoals grondaankoop, kavelruil of herverkaveling.

 7. Afschrift uit de registers (kopie akte)

  Wilt u weten wat er wettelijk in de akte is vastgelegd over een woning, appartement, perceel of schip? Vraag een kopie aan van de akte of splitsingsakte uit de openbare registers.

 8. Agrarisch rapport

  Snel informatie over de gerechtigde van agrarische gronden en/of boerderijen.

 9. Agrarische transacties

  Agrarische transacties geeft u inzicht in de aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed in Nederland. In te lezen in een geografisch informatiesysteem (GIS).

 10. Analyse ruimtelijke ontwikkeling

  De Analyse ruimtelijke ontwikkeling brengt verrommeling en versnippering van gebieden in beeld. Van belang bij het maken van beleid voor de leefomgeving.

 11. BAG Bevragen

  Met BAG Bevragen kunt u alle gegevens van objecten uit de BAG via uw eigen software raadplegen. Uw systeem in directe verbinding met de LV BAG.

 12. BAG Compact

  Een overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken XML-bestand met adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG voor gebruik in uw eigen database.

 13. BAG Digilevering

  Met Digilevering kunnen publieke organisaties wijzigingen in de LV BAG direct ontvangen. Hiermee hebben ze altijd actuele informatie en 1 aansluiting en koppelvlak om berichten te ontvangen van alle basisregistraties.

 14. BAG Extract

  Een kopie van gegevens uit de LV BAG in XML-formaat voor gebruik in uw eigen database. Keuze voor heel Nederland of uw eigen selectie van gemeenten.

 15. BAG Viewer

  Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto inzoomen op alle gebouwen in Nederland. Van de gebouwen kunt u gegevens raadplegen, zoals adres, bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel.

 16. BAG WFS

  Met de BAG Web Feature Service kunt u op ieder gewenst moment administratieve gegevens van BAG-objecten oproepen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

 17. BAG WMS

  Met de BAG Web Map Service kunt u kaartbeelden met BAG-informatie opvragen, zoals pandcontouren en locaties van adresseerbare objecten.

 18. BAG WMTS

  Met de BAG Web Map Tiling Service kunt u snel kaartbeelden met actuele BAG-informatie opvragen zoals pandcontouren en woonplaatsen.

 19. BRK Levering

  BRK Levering is een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden uit de Basisregistratie Kadaster. Op te nemen in uw eigen vastgoedinformatiesysteem.

 20. Bedrijfsmatige transacties

  Bedrijfsmatige transacties geeft u inzicht in de aan- en verkoop van bedrijfsmatig onroerend goed in Nederland, zoals winkels, loodsen en fabrieken.

 21. Bedrijventerreinenmonitor

  Inzicht in de actuele ecomomische en kadastrale situatie van bedrijventerreinen. Nuttig bij evaluatie en monitoring van ruimtelijk economisch beleid.

 22. Bewijs van doorhaling teboekstelling schip

  Met dit document toont u aan dat uw boot of schip niet meer is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster in Nederland.

 23. Bonnebladen

  Gedetailleerde militaire kaarten op schaal 1:25.000, gemaakt vanaf 1865. De eerste in kleur gedrukte kaarten van het voormalig Topographisch Bureau.

 24. Calamiteitenmelding (KLIC)

  Verplichte Calamiteitenmelding bij graafwerkzaamheden die spoed vereisen omdat anders persoonlijk letsel, milieuschade of economische schade dreigt.

 25. Certificeren GNSS-referentiestation

  Als u een GNSS-referentiestation beheert, kunt u dit laten certificeren. Het station is dan geschikt voor relatieve plaatsbepaling in de geodetische infrastructuur van Nederland.

 26. Complexaanduiding (vaststelling)

  Wordt een gebouw gesplitst in appartementsrechten? Voordat u een notariële splitsingsakte kunt laten inschrijven, moet u een complexaanduiding laten vaststellen.

 27. Controle op doorhalingen hypotheken

  Om te voorkomen dat verkeerde hypotheken en beslagen doorgehaald worden in de kadastrale registratie, kan het Kadaster de gegevens voor u controleren.

 28. Digitale kadastrale kaart

  Digitale kadastrale kaart met perceelnummers, de belangrijkste bebouwing, straatnamen en huisnummers. Geschikt voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS).

 29. Digitale wegenlegger

  Duidelijkheid over de openbaarheid en onderhoudsplicht van wegen en paden in uw gemeente met de Digitale wegenlegger van het Kadaster.

 30. Doorhaling teboekstelling schip

  Met een Doorhaling teboekstelling schip laat u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster.

 31. Eigendomsinformatie

  Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats.

 32. Eigendomsinformatie

  Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats.

 33. Eigendomskaart - Eigenarenkaart

  Wilt u de eigenaren van grond in een gebied in beeld brengen? Of de percelen die op naam staan van een persoon of bedrijf? Dat kan met een Eigendomskaart of Eigenarenkaart.

 34. Energiekenmerken gebouwde omgeving

  Inzicht in de stand van zaken en mogelijkheden van uw klimaatbeleid en ondersteuning bij het opstellen en bereiken van klimaatdoelstellingen.

 35. Erfdienstbaarhedenonderzoek

  Het Kadaster onderzoekt of er erfdienstbaarheden zijn bij een kadastraal object, bijvoorbeeld recht van overpad of recht op uitzicht.

 36. Gebiedsfoto

  De Gebiedsfoto brengt omgevingsfactoren in kaart die van invloed zijn op ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied. Een gedegen basis voor ruimtelijke projecten.

 37. Gemeentekaart van Nederland

  Alle rijks-, provincie- en gemeentegrenzen op een kaart op schaal 1:400.000. Bevat onder andere extra informatie over oppervlakte en plaats van gemeentehuizen.

 38. Gemiddelde koopsom

  Voor welke prijs zijn huizen in de buurt verkocht? De Gemiddelde koopsom geeft informatie over de gemiddelde verkoopprijs van particuliere woningen en appartementen.

 39. Geocoderen

  In kaart brengen waar uw klanten of uw abonnees woonachtig of gevestigd zijn? Het Kadaster koppelt de x- en y-coördinaten aan de adressen in uw adressenbestand.

 40. Graafmelding (KLIC)

  Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een Graafmelding te doen. De graafdiepte is niet belangrijk.

 41. Grensreconstructie

  Een landmeter wijst op basis van het oorspronkelijke veldwerk de kadastrale grens aan.

 42. Grondposities

  Inzicht in de eigendomssituatie van onroerend goed met een gedegen analyse van grondposities. Onmisbaar bij succesvolle gebiedsontwikkeling.

 43. Grootschalige Basiskaart Nederland

  De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is de meest gedetailleerde digitale topografische kaart van Nederland. Geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

 44. Hernieuwd aanbrengen brandmerk op een schip

  Is uw schip bij het Kadaster geregistreerd en is het brandmerk onleesbaar geworden, beschadigd of verwijderd? Dan moet u het opnieuw laten aanbrengen.

 45. Historische topografische kaart

  Historische topografische kaarten geven een volledig beeld van het terrein en het landschap van vroeger, zoals huizen, straten, water, bos en plaatsnamen.

 46. Hoogtekaart

  Op de Hoogtekaart 1:10.000 ziet u per hectare de hoogte van het Nederlandse landschap. Bij het Kadaster kunt u kopieën van de hoogtekaart bestellen.

 47. Hypotheekinformatie

  U ziet of er hypotheken of beslagen zijn geregistreerd op een perceel of appartement en voor welk bedrag.

 48. Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt

  Inzicht in de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt en de belangrijkste hypotheekverstrekkers met een abonnement op de Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt.

 49. INSPIRE Adressen

  Adressen volgens Europese INSPIRE richtlijnen bekijken of downloaden.

 50. Indicatie eigen huis

  Informatie over het eigendom van woningen gekoppeld aan uw adressenbestand. Zo ziet u per adres snel of de eigenaar een persoon of een bedrijf is.

 51. Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt

  Inzicht in de agrarische grondmarkt op basis van agrarische grondtransacties.

 52. KIK-akten

  Akten inschrijven met KIK.

 53. KIK-inzage

  Met KIK-inzage vraagt u geautomatiseerd producten op. Deze producten verwerkt u vervolgens geautomatiseerd in uw administratie.

 54. Kaartinformatie voor en na landinrichting

  Met 3 unieke kaartproducten van het Kadaster krijgt u een betrouwbaar inzicht in de precieze rechten en plichten in een landinrichtingsgebied.

 55. Kadastraal bericht object

  Wie is de gerechtigde van een perceel? Het Kadastraal bericht object bevat actuele kadastrale informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats.

 56. Kadastrale kaart

  Een kaart zonder maten die de ligging van de percelen aangeeft.

 57. Kadastrale kaart (papier)

  Papieren Kadastrale kaart met perceelnummers, de belangrijkste bebouwing, straatnamen en huisnummers. In één oogopslag zicht op de ligging van kadastrale percelen.

 58. Kavelruilmonitor

  Volg de voortgang van kavelruilprojecten online met de Kavelruilmonitor van het Kadaster. Geschikt voor complexere projecten in het landelijk gebied.

 59. Koopsominformatie

  U ontvangt per e-mail, sms of telefoon de aankoopprijs van een specifieke woning of van woningen met een bepaalde postcode.

 60. Krayenhoffkaart

  De eerste landsdekkende topografische kaart van Nederland gemaakt tussen 1798 en 1822. Bestel kopieën van de kaartbladen van de herdruk uit 1979.

 61. Luchtfoto's

  Hoe zag een gebied er 40 of 20 jaar geleden uit? Een luchtfoto laat het zien. Het Kadaster beschikt over een uitgebreide collectie luchtfoto’s vanaf 1927.

 62. Luchtfoto's Tweede Wereldoorlog

  Het Kadaster beschikt over een uitgebreide collectie luchtfoto's die gemaakt zijn tijdens en rond de Tweede Wereldoorlog. Hiervan kunt u afdrukken bestellen.

 63. Maatvast

  Een inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed in uw gemeente. Een gedegen basis voor vastgoedbeheer en –beleid.

 64. Manuscriptkaarten 1830-1840

  Prachtig getekende historische topografische kaarten op schaal 1:25.000 van Noord-Brabant, Limburg en een klein deel van Gelderland. Gemaakt tussen 1830 en 1840.

 65. Marktpositie informatie notariaat

  Met Marktpositie informatie notariaat hebt u inzicht in het marktaandeel hypotheek- en transportakten van uw notariskantoor. Zowel grafisch als in tabelvorm.

 66. Mijn Kadaster

  Met Mijn Kadaster hebt u 24 uur per dag toegang tot de online diensten van het Kadaster. Bestel en raadpleeg producten van het Kadaster nu eenvoudig online.

 67. Nettekeningen 1830-1850

  Getekende historische topografische kaarten op schaal 1:50.000, gemaakt tussen 1830 en 1850. Deze kaarten waren de basis voor de Topographische en Militaire Kaart.

 68. Netwerk BA-kaart

  Onderzoek doen naar bevoegd aanleggerschap? Deze eigenarenkaart geeft inzicht in de eigendomstoestand van de percelen die het netwerk doorsnijdt.

 69. Netwerkaanduiding vaststellen en indepotname netwerktekening

  Voorafgaand aan registratie van een netwerk moet u het Kadaster opdracht geven een netwerkaanduiding vast te stellen en de netwerktekening in depot geven.

 70. Netwerktekening controleren

  Wilt u een eigen netwerktekening in depot geven voor de registratie van een netwerk? Om te zorgen dat deze aan de gestelde eisen voldoet, moet u deze door het Kadaster laten controleren.

 71. Netwerktekening vervaardigen

  Bij de registratie van een (leiding)netwerk moet een tekening van het netwerk als bijlage bij de akte worden ingeschreven. Deze netwerktekening kan het Kadaster voor u maken.

 72. Objectlijst

  Wilt u weten welke percelen, deelpercelen en/of appartementsrechten een persoon of bedrijf op naam heeft staan? Vraag dan een Objectlijst aan.

 73. Onderzoek in de openbare registers

  Het Kadaster onderzoekt of er bijzondere lasten, bepalingen, beperkingen of akten zijn bij een kadastraal object.

 74. Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken

  Bestaan er al eigendomclaims en beslagen op een netwerk? Als netbeheerder is het handig om dit te laten onderzoeken voordat u een netwerk bij het Kadaster registreert.

 75. Onteigeningsstukken

  Onteigenen voor nieuwe wegen, waterberging of andere ruimtelijke vraagstukken? Het Kadaster kan u ondersteunen bij het opstellen van de onteigeningsstukken.

 76. Ontwikkelingen woningmarkt

  Ontwikkelingen op de woningmarkt verkennen? Wij leveren u informatie op maat over bijvoorbeeld huizenprijzen, eventuele vergrijzing en verhuizingen.

 77. Oriëntatieverzoek (KLIC)

  Wilt u alvast weten waar ondergrondse kabels en leidingen liggen? Dan kunt u een Oriëntatieverzoek doen. U mag op basis van deze informatie nog niet gaan graven.

 78. Postroutekaart 1810

  De Postroutekaart 1810 is een prachtig getekende historische topografische kaart met de routes van de postkoetsen in de tijd van Napoleon.

 79. Quick scan kavelruil

  Met de Quick scan kavelruil van het Kadaster krijgt u snel een gedegen inzicht in de mogelijkheden voor vrijwillige kavelruil in een plangebied.

 80. Referentiepanden

  De waarde van een woning bepalen? Met Referentiepanden weet u wat vergelijkbare huizen in de omgeving bij hun laatste verkoop hebben opgebracht.

 81. Registratie landschapselementen

  Weten hoeveel houtwallen een gebied telt? Het Kadaster kan voor u een gedegen inventarisatie maken van belangrijke ecologische elementen in een gebied.

 82. Samenvoegen van percelen

  U kunt kadastrale percelen laten samenvoegen. Bent u een zakelijke gebruiker? Dan doet u dit eenvoudig zelf met de applicatie 'Verenig' in Mijn Kadaster.

 83. Snippergroen

  Wilt u als gemeente inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.

 84. Splitsen van percelen

  Als u een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen, kan het Kadaster een perceel voor u splitsen. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding.

 85. Strategisch aankoopadvies

  De rapportage Strategisch aankoopadvies analyseert de kansen en bedreigingen op de lokale grondmarkt en adviseert overheden over de aankoop van grond.

 86. TOP10NL

  Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster. Onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie.

 87. TOPNL

  Digitale topografische bestanden afgeleid van TOP10NL. De producten zijn uniform, consistent en landsdekkend en kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden.

 88. TOPgrenzen

  Digitaal topografisch gegevensbestand met alle provincie- gemeente- en rijksgrenzen van Nederland. Geschikt om te gebruiken voor statistische doeleinden.

 89. TOPnamen

  Geografische namen (toponiemen) in een digitaal gegevensbestand, aangevuld met gegevens over ligging en bijbehorende objecten. Ideaal om te visualiseren over uw topografische data.

 90. TOPraster

  Topografische rasterkaarten: onder andere geschikt als ondergrond voor desktop-mapping, illustratiemateriaal voor publicaties of websites, referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

 91. TOPstakels

  Werkt uw bedrijf met helikopters of vliegtuigen? Gegevens over objecten die meer dan vijftien meter boven het maaiveld uitsteken, vindt u in TOPstakels.

 92. TOPvector

  Digitale topografische vectorbestanden op twee schaalniveaus. In te lezen in CAD en GIS. Geschikt voor toepassingen waarbij u zelf gegevens wilt toevoegen of bewerken.

 93. Teboekstelling schip

  Registreer uw boot of schip in de openbare registers van het Kadaster, zodat de eigendom wordt vastgelegd. Uw schip wordt voorzien van een brandmerk.

 94. Topografische Militaire Kaart 1850-1864

  Fraai vormgegeven historische topografische kaart op schaal 1:50:000. De Topografische Militaire Kaart (TMK) is vervaardigd tussen 1850 en 1864.

 95. Topografische kaart

  Actuele topografische kaarten van Nederland op schaal 1:10.000, 1:25.000 en 1:50.000 en 1:100.000. Geschikt als fietskaart, wandelkaart of voor technisch gebruik.

 96. Tracéanalyse

  De Tracéanalyse geeft u een gedegen beeld van de voor- en nadelen van verschillende tracéalternatieven. Inzetbaar voor onder andere wegen en spoorlijnen.

 97. Transacties met gemeente als verkrijger

  Wilt u weten waar gemeenten recent grond hebben gekocht? Transacties met gemeente als verkrijger geeft u inzicht in vastgoedaankopen van gemeenten.

 98. Transacties verkochte huurwoningen

  Welke huurwoningen zijn verkocht aan particulieren en wat was de koopsom? Transacties verkochte huurwoningen geeft u een overzicht.

 99. Uittreksel eigendom schip

  Officieel document met kadastrale informatie over een schip, bijvoorbeeld het brandmerk, de motorgegevens en op welke naam de boot bij het Kadaster geregistreerd is.

 100. Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen

  Gewaarmerkt document van het Kadaster waarop u kunt zien welke hypotheken en/of beslagen geregistreerd zijn op een boot of een schip.

 101. Vastgoed Dashboard

  In het Vastgoed Dashboard kunt u in een oogopslag actuele vastgoedcijfers bekijken.

 102. Veldwerk

  Een schets met meetgegevens en/of coördinaten die de landmeter heeft gemaakt om de ligging van een nieuwe grens vast te leggen.

 103. Verhuisbewegingen

  Verhuisbewegingen geeft u een overzicht vanuit welke locatie naar welke locatie personen verhuizen.

 104. Verklaring van niet-teboekstelling schip

  Gewaarmerkt document waarmee u kunt aantonen dat uw boot of schip niet is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster in Nederland.

 105. Verklaring van niet-voltooiing schip

  Gewaarmerkt document dat bewijst dat uw boot of schip nog in aanbouw is bij een scheepswerf. U hebt dit bewijs nodig als u een hypotheek wilt aanvragen.

 106. Vlakkenkaart en/of Centroïdenkaart

  Digitale achtergrondkaarten voor gebruik in GIS voor het overzichtelijk weergeven van uw data. Voorzien van vlakken of middelpunten van postcodegebieden.

 107. Voorlopige kadastrale grenzen

  Voorlopige kadastrale grenzen biedt het notariaat, overheden en zakelijke gebruikers de mogelijkheid percelen te splitsen met behulp van de applicatie Splits.

 108. Web-ELAN

  Stukken voor de openbare registers elektronisch ter inschrijving aanbieden. Rechtstreeks vanaf uw computer, gebruikmakend van een gekwalificeerde digitale handtekening.

 109. Wegenkaart

  Uitgebreide overzichtskaart van het Nederlandse wegennet op schaal 1:250.000. Met afritnummers, locaties van tankstations en parkeerplaatsen.

 110. Wijziging teboekstelling schip

  Is uw schip bij het Kadaster geregistreerd en wijzigt er iets in de gegevens? Of wilt u een schip als afgebouwd teboekstellen? Geef het door aan het Kadaster.

 111. Woningrapport

  Op zoek naar uitgebreide informatie over een woning zoals eigenaar, bouwjaar en waarde? Met het Woningrapport hebt u snel een compleet beeld.

 112. Woningtransacties

  Woningtransacties geeft u een overzicht van transacties op de particuliere woningmarkt. U kunt per gebied van uw keuze vanaf 1993 een overzicht opvragen.

 113. Woningtypering

  Woningtypering voegt aan de adressen in uw adressenbestand het type van de woningen toe, bijvoorbeeld appartement of hoekwoning.