geploegde akker

Inzicht in de trends op de agrarische grondmarkt

De Grondprijsmonitor is bijzonder geschikt om te gebruiken als referentie bij:

  • de aan- en verkoop van agrarische gronden;
  • waarderingen en taxaties van agrarische gronden.
print

LET OP: Dit product kunt u niet meer bestellen.

Beschrijving

De Grondprijsmonitor van het Kadaster geeft u inzicht in de huidige situatie en de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De monitor is gebaseerd op onafhankelijke gegevens uit de transportakten van onroerende zaken die zijn ingeschreven bij het Kadaster.

De Grondprijsmonitor geeft u informatie over:

  • de agrarische grondprijs en ontwikkeling daarvan op basis van voortschrijdende gemiddelden, uitgesplitst naar verschillende prijsklassen;
  • de mobiliteit van agrarische gronden: hoeveel hectare grond is getransporteerd? Waar? Hoeveel transacties waren er?;
  • de gebieden waar de druk op de agrarische markt groot is.

Grondprijsmonitor van heel Nederland

U kunt een Grondprijsmonitor van heel Nederland afnemen. Hierbij kunt u kiezen voor een eenmalige jaar- of kwartaalrapportage of een jaarabonnement op beide rapportages. In de rapportage maken we geen onderscheid tussen de grondprijs van akkerbouwland en grasland; de ontwikkeling van de agrarische grondprijs wordt in 1 getal getoond.

Grondprijsmonitor op maat

Wilt u liever een Grondprijsmonitor op maat? Afhankelijk van uw wensen leveren we de gegevens ook op provinciaal of gemeentelijk niveau of volgens de indeling in 14 landbouwstreken of 66 landbouwgebieden van het CBS. Als u wilt, maken we onderscheid tussen de grondprijs van grasland, akkerbouwland en teelt- en kweekgronden. Ook kunnen we de data voor u analyseren. In onze gegevens kunnen we teruggaan tot 1993. U bepaalt zelf de frequentie waarmee u de Grondprijsmonitor op maat wilt ontvangen: maandelijks, per kwartaal of eenmalig.

Terug naar boven

Tarieven

Grondprijsmonitor
Standaard jaarrapportage € 71,60
Standaard kwartaalrapportage € 17,90
Jaarabonnement op de standaard jaar- en kwartaalrapportages € 73,70
Grondprijsmonitor op maat offerte

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Terug naar boven

Meer informatie

Onafhankelijke gegevens

De Grondprijsmonitor is gebaseerd op de gegevens in transportakten van onroerende zaken die zijn ingeschreven bij het Kadaster. Het betreft transportakten van onbebouwde grond met de cultuuromschrijving 'grasland', 'akkerbouw' en 'teelt-/kweekgrond'.

Zuivere gemiddelde prijs

De Grondprijsmonitor berekent de zuivere gemiddelde grondprijs voor agrarische gronden. Eventuele opstallen blijven buiten de berekening.

Ondergrens transacties

Transacties van gronden met een oppervlakte kleiner dan 0,25 hectare worden niet in de berekening meegenomen. De ondergrens voor de transactieprijs is € 1,- per m2. Transacties met een grondprijs boven € 10,- per m2 worden als uitzonderlijk beschouwd en in de rapportage apart belicht.

Terug naar boven