Toepassingen BAG: veiligheid en zorg

"Een agent moet weten wie hij achter de voordeur tegen kan komen"

CIO Dick Heerschop over betrouwbare informatievoorziening bij de politie: “We gaan geen dingen vastleggen die al ergens anders worden geregistreerd. We maken veel gebruik van basisregistraties als de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), het Handelsregister (NHR), de Basisregistraties Topografie (BRT en BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Onze aansluiting op de basisregistraties kan ook voor die registraties meerwaarde hebben.”

Lees de ervaringen van de politie in i-NUPdate 05 (pagina 1)

BAG en BRT verrijkt voor actuele informatie hulpdiensten

Jan-Willem van Aalst van adviesbureau Imergis ontwikkelde opentopo.nl en gemeentenatlas.nl. Deze twee downloadbare kaarten maken gebruik van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Topografie (BRT) van Kadaster. Van Aalst combineerde de basisregistraties met andere open geo-informatie. Hierdoor zijn de gegevens actueel genoeg voor verschillende hulpdiensten.

Lees meer over de toepassing van Imergis op E-overheid

VGGM ontsluit met behulp van de BAG actuele informatie over zorginstellingen

Wanneer zich een ramp voordoet, is actuele informatie soms letterlijk van levensbelang. Het is voor de veiligheidsdiensten belangrijk om snel te weten of er zorginstellingen in het crisisgebied liggen zodat ze de juiste hulp kunnen organiseren. Met het project De Witte Kaart heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) actuele informatie over zorginstellingen in een proof of concept ontsloten. Meer dan de helft van die informatie is afkomstig uit basisregistraties.

Lees meer over de toepassing van VGGM op E-overheid.nl

Brandweerkorps Amsterdam berekent risico’s met behulp van de BAG

Het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland gebruikt business intelligence-software voor het inventariseren van risico’s in de regio. Dat systeem levert de brandweerleiding informatie waarmee ze de organisatie kan aansturen. Bovendien kan de brandweer op basis van deze informatie betere voorlichting geven in buurten, wijken en gemeenten.

Leesmeer over  de toepassing van het brandweerkorps Amsterdam in Computable

Ambulances AZN vinden hun weg met behulp van de BAG

De ambulances van Ambulancezorg Nederland (AZN) navigeren op coördinaten die horen bij objecten uit de BAG. De kwaliteit van de gegevens uit de BAG is prima', iets wat voor deze dienst natuurlijk heel belangrijk is.

Lees meer over de toepassing van Ambulancezorg Nederland op E-overheid.nl