List: CultuurcodeOnbebouwd

ShortName = CultuurcodeOnbebouwd
LongName = CultuurcodeOnbebouwd
Version = 2018-11-12
CanonicalUri = CultuurcodeOnbebouwd
CanonicalVersionUri = CultuurcodeOnbebouwd20181112
LocationUri = www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/CultuurcodeOnbebouwd
Code
Id="Code"
(required)
Type="String"
[Key Id="CodeKey": key for column 'Code']
Waarde
Id="Waarde"
(required)
Type="String"
[Key Id="WaardeKey": key for column 'Waarde']
DatumVanaf
Id="DatumVanaf"
(optional)
Type="date"
DatumTot
Id="DatumTot"
(optional)
Type="date"
Toelichting
Id="Toelichting"
(optional)
Type="String"
0 Initieel 2011-01-01 2012-03-21
25 Terrein (industrie) 2011-01-01
34 Parkeren 2011-01-01
35 Defensie 2011-01-01
41 Wegen 2011-01-01
44 Openbaar vervoer 2011-01-01
46 Luchtverkeer 2011-01-01
47 Leidingen - Buizen 2011-01-01
51 Recreatie - Sport 2011-01-01
55 Parken - Plantsoenen 2011-01-01
57 Erf - Tuin 2011-01-01
61 Terrein (natuur) 2011-01-01
62 Terrein (akkerbouw) 2011-01-01
63 Terrein (grasland) 2011-01-01
66 Terrein (teelt - kweek) 2011-01-01
77 Godsdienst 2011-01-01
85 Haven 2011-01-01
87 Bouwwerken - Waterwerken 2011-01-01
89 Water 2011-01-01
92 Terrein (nieuwbouw - bedrijvigheid) 2011-01-01
93 Terrein (nieuwbouw - wonen) 2011-01-01
94 Uitvaart 2011-01-01
99 Bijzondere objecten 2011-01-01
100 Perceel grond - gebruik onbekend 2018-09-01

Report created by Crane-gc2html.xsl $Revision: 1.17 $ Crane Softwrights Ltd.