Een actuele woonplaatsen lijst is te verkrijgen via het nationaalgeoregister. Let hierbij wel op het volgende:

Het maximum aantal features dat door een WFS teruggeven wordt is gelimiteerd tot 1000 features. Om te zien hoeveel woonplaatsen er zijn kan je de volgende URL in de browser laden:

http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeName=woonplaats&resulttype=hits

In het resultaat hiervan is te zien hoeveel woonplaasten er zijn (numberMatched="2501").

Opvragen

Met behulp van paging kunnen alle features opgehaald worden in drie requests:

Van 0-1000: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeName=woonplaats&startIndex=0&outputFormat=csv

Van 1001-2000: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs?TYPENAME=woonplaats&STARTINDEX=1000&COUNT=1000&VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&outputFormat=csv

Van 2000-3000: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs?TYPENAME=woonplaats&STARTINDEX=2000&COUNT=1000&VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&outputFormat=csv

Voor verdere vragen over PDOK kunt je contact opnemen met het Klantcontactcenter PDOK via beheerPDOK@kadaster.nl.

Importeren in excel

De gedownloade csv bestanden kun je vervolgens in excel importeren.

Start Excel> Gegevens [externe gegevens ophalen] > Van tekst > open file > Wizzard Tekst importeren

In wizzard importeren bij stap 1:

bij stap 2:

bij stap 3:

Alternatief via linked data

Met de volgende linked data query is de lijst ook op te vragen:

https://data.pdok.nl/sparql#query=++++PREFIX+bag%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fbag.basisregistraties.overheid.nl%2Fdef%2Fbag%23%3E%0A++++PREFIX+rdfs%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F01%2Frdf-schema%23%3E%0A++++PREFIX+skos%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2004%2F02%2Fskos%2Fcore%23%3E%0A++++select+%3Fcode+%3Fwoonplaats+%3Fwoonplaats_label+%3Fstatus+%3Fstatus_label+%3Fbegingeldigheid+%3Feindgeldigheid%0A++++where+%7B%0A++++++%7B%0A++++++++select+%3Fcode+%3Fwoonplaats+%3Fwoonplaats_label+%3Fstatus+%3Fstatus_label%0A++++++++++++++(max(%3Fvoorkomen)+as+%3Fthevoorkomen)%0A++++++++where+%7B%0A++++++++++graph+%3Fvoorkomen+%7B%0A++++++++++++%3Fwoonplaats+a+bag%3AWoonplaats.%0A++++++++++++%3Fwoonplaats+rdfs%3Alabel+%3Fwoonplaats_label.%0A++++++++++++%3Fwoonplaats+bag%3Aidentificatiecode+%3Fcode.%0A++++++++++++%3Fwoonplaats+bag%3Astatus+%3Fstatus.%0A++++++++++++%3Fwoonplaats+rdfs%3AisDefinedBy+%3Fvoorkomen.%0A++++++++++%7D%0A++++++++++graph+%3Chttp%3A%2F%2Fbag.basisregistraties.overheid.nl%2Fmodel%3E+%7B%0A++++++++++++%3Fstatus+skos%3AprefLabel+%3Fstatus_label.%0A++++++++++%7D%0A++++++++%7D%0A++++++++groupby+%3Fcode+%3Fwoonplaats+%3Fwoonplaats_label+%3Fstatus+%3Fstatus_label%0A++++++%7D%0A++++++graph+%3Fthevoorkomen+%7B%0A++++++++%3Fthevoorkomen+bag%3AbeginGeldigheid+%3Fbegingeldigheid.%0A++++++++OPTIONAL+%7B%3Fthevoorkomen+bag%3AeindGeldigheid+%3Feindgeldigheid%7D%0A++++++%7D%0A++++%7D%0A++++orderby+%3Fcode+%3Fbegingeldigheid%0A&contentTypeConstruct=text%2Fturtle&contentTypeSelect=application%2Fsparql-results%2Bjson&endpoint=%2Fsparql&requestMethod=POST&tabTitle=Query&headers=%7B%7D&outputFormat=table

het resultaat van deze query op https://data.pdok.nl/sparql# is vervolgens te downloaden als *.csv bestand.