Ruimtelijke ontwikkeling

De tijd dat je in Nederland nog stukjes niemandsland kon vinden, is lang geleden. Om de ruimte in ons drukbevolkte land optimaal te gebruiken, moeten overheden een gebied soms opnieuw inrichten. Of het nu gaat om de aanleg van infrastructuur – een nieuwe weg, spoorlijn of afwatering – of om het realiseren van een woonwijk of nieuwe natuur. Voor al deze ruimtelijke ontwikkelingen is grond nodig.

Geografische informatie als basis

Om plannen te kunnen maken voor de (her)inrichting van een gebied heb je goede informatie nodig over dat gebied. Het Kadaster verzamelt en analyseert de geografische gebiedsgegevens. Het Kadaster beschikt over een schat aan informatie over alles wat te maken heeft met eigendom en locaties. Wij kunnen die geo-informatie voor u slim inzetten en koppelen aan andere databestanden, ook die van uzelf. Zo krijgt u inzicht in ruimtelijke vraagstukken. Het Kadaster biedt diensten voor elk type gebied dat opnieuw moet worden ingericht.

Landelijk gebied
Het Kadaster heeft jarenlange ervaring met het inrichten van landelijk gebied. We adviseren overheden en ondersteunen ruilprocessen.

Stedelijk gebied
De ruimte in het stedelijk gebied is schaars. Het Kadaster biedt inzicht in het ruimtegebruik. Ook adviseren we overheden over gebiedsontwikkeling.

Infrastructuur
Voor de aanleg van infrastructuur is ruimte nodig. Het Kadaster adviseert overheden over de beste plekken voor wegen, spoorlijnen, kabels en leidingen.

Wilt u weten wat het Kadaster voor u kan betekenen bij vraagstukken over eigendom en locaties? Lees dan de folder ‘Een schat aan informatie’.


Vrijkomende bebouwing in beeld

Veel gebouwen verliezen hun agrarische functie. Leegstand dreigt. Alterra en Kadaster deden samen met de Rekenkamer Zeeland een onderzoek naar de situatie in Zeeland.
Lees het artikel