Releasenotes LV BGT

Release 3.2.14 - 28 november 2016

Verschil met vorige versie

 • Aanlevering op Registratieservice controleren op uniciteit.
  Bij het handmatig registreren van initiële bestanden of mutatiebestanden is het een aantal keren voorgekomen dat een reeds eerder aangeboden bestand nogmaals werd aangeboden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het drukken op de F5-knop na verzenden. Er wordt nu gecontroleerd of een bestand reeds is aangeleverd op basis van het referentienummer in de kop van het bestand. 

  Als het bestand al eerder succesvol is aangeleverd volgt de foutmelding:
  BGT-I-01-090    Bestand met identificatienummer <identificatienr> is op <registratiedatum> reeds aangeleverd en succesvol geregistreerd. Aanlevering wordt niet verwerkt.

  Als het bestand al eerder is aangeboden die nog de status uitvoering heeft volgt de melding:
  BGT-I-01-091    Bestand met identificatienummer <identificatienr> is reeds aangeboden en wordt nu verwerkt in de LVBGT. Aanlevering wordt niet verwerkt.

Opmerkingen en bekende problemen

 • Om een goede verwerking te garanderen, stelt de LV BGT eisen aan o.a. de maximale bestands- en objectgrootte. Voor de waarden van deze parameters verwijzen wij u naar de Toelichting op de controles.

 • Wordt een object aangeleverd met een z-coördinaat, dan leidt dit tot een geometrie fout; detectie op basis van srsDimension en andere afhandeling is nog niet ingebouwd.
 • Op dit moment wordt een OpenbareRuimte met meerdere labels nog niet ondersteund.
 • Tijdens de controlefase in de Controle Service (CS) 'stroken' we bogen, d.w.z. we benaderen deze door een serie lijnstukken, voordat de geometrie wordt gevalideerd. Aangrenzende bogen met een ongelijke straal kunnen hierdoor in een beperkt aantal gevallen op sub-mm niveau toch overlappen. Het is helaas zo dat de oplossing dan gezocht moet worden in het veranderen van (één van) de bogen door de bronhouder. Bij de registratie worden de bogen ongestrookt opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd.
  In paragraaf 4 van de toelichting van de controleservice is een toelichting opgenomen over deze situatie.
 • Beperking op NARs (Naam Aanduidings Reeksen) en ORLs (Openbare Ruimte Labels). De extracten in GML Light bevatten maximaal 3 NARs per pandobject en maximaal 3 ORLs per openbare ruimtelabel object, hard gecodeerd. Dit is een reeds bestaande beperking.

Release 3.2.13 - 10 november 2016

Verschil met vorige versie

 • Foutmelding met diakritisch teken werd niet goed weergegeven
  In het verwerkingsverslag werden een aantal foutmelding met daarin een diakritisch teken niet goed weergegeven. In bijvoorbeeld de foutmelding BGT-I-01-030 stond “coördinaat” geschreven als “co�rdinaat”. Deze fout is hersteld.
 • Onduidelijke foutmelding bij ontbreken ordinaat in PBP’s
  Als er een ordinaat ontbrak in een PBP volgde de melding “Technische fout” in het verwerkingsverslag. Vanaf deze release verschijnt bij de melding BGT-I-01-007-26 de tekst Coördinaat in punt bevat niet 2 ordinaten  in het verwerkingsverslag.
 • Foutmelding bij identieke objecten niet duidelijk
  Als een object in een initieel bestand twee maal werd aangeleverd, volgde de melding:
  BGT-I-01-027 Objectaanlevering met id <objectid> van type onbekend is niet valide , NIEUW bevat een fout in identificatie. Aanlevering bevat meerdere versies van objecten in bestand
  Het type in de foutmelding werd niet vermeld en is in de nieuwe melding weggelaten:
  BGT-I-01-027 Objectaanlevering met id <objectid> is niet valide, NIEUW bevat een fout in de identificatie. Aanlevering bevat meerdere versies van objecten in bestand.

Release 3.2.11 - 3 november 2016

Verschil met vorige versie

 • Samenvoegen foutGML-bestanden bij controle en registratie
  In het controleproces van de controle- en registratieservice wordt bij geometrische fouten een gml-bestand aangemaakt. Per fout werd een gml-bestand in een zip-bestand geplaatst die vanuit het scherm Overzicht aangeleverde bestanden gedownload kan worden. Vanaf deze release worden alle fouten in één gml-bestand geplaatst. Hoe het foutGML-bestand is opgebouwd staat op de BGT documentatiepagina in het document Foutsituatie in GML.

Release 3.2.7 - 24 augustus 2016

Verschil met vorige versie

 • Verwerking mutatiebestanden met complexe contouren
  De tolerantie van de verstroking van bogen is instelbaar gemaakt voor de beheerder van de LV zodat aanleveringen met meer dan 520.000 punten op de registratieservice toch verwerkt kunnen worden. Wanneer foutmelding BGT-I-01-005 Verstrookte contour bevat [waarde] lijnen en overschrijdt maximum 520.000 verschijnt in het verwerkingsverslag kan er contact opgenomen worden met het KCC.
 • Verstrokingstolerantie
  Het verstroken van bogen werd sinds release 3.2.4. uitgevoerd met een tolerantie van 0.1 millimeter. In deze release is de strokentolerantie teruggezet naar 1 millimeter als gevolg van het Werkgroep Keten besluit van 23 augustus 2016.