Product

Woningrapport

U ontvangt een rapport met informatie over:

 • de ligging van de woning en wie de eigenaar is;
 • bouwjaar, inhoud en oppervlakte;
 • de geschatte waarde van de woning en vergelijkbare woningen in de buurt.

Beschrijving

Met deze woninginformatie krijgt u een compleet beeld van een woning. Het product bevat gegevens van het Kadaster en informatie uit andere bronnen. U ontvangt:

 • een kaart van de omgeving
 • perceelsinformatie (onder andere eigenaar en oppervlakte)
 • kadastrale kaart (ligging van het kadastrale perceel met de omliggende percelen en een indicatie van de grenzen)
 • foto’s van de woning en de straat (bron: Cyclomedia)
 • bouwjaar, inhoud en vloeroppervlak van de woning en of de woning een monument is (bron: Dataland)
 • het energielabel (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • de prijsontwikkeling van woningen in de provincie en in Nederland (bron: CBS/Kadaster)
 • de geschatte waarde van het huis
 • de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de omgeving.

In enkele gevallen is dit product niet beschikbaar. Ook kan het voorkomen dat het product niet alle onderdelen bevat. Kijk bij 'Meer informatie'.

Woningrapport als basis voor waardebepaling

Wilt u als taxateur de waarde van een woning bepalen? Dan kunt u dit rapport als basis gebruiken. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) erkent het Woningrapport als onderdeel van het taxatierapport en de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Tarieven

Woningrapport € 26,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Het Woningrapport kunt u op 2 manieren bestellen:

 • online in de webwinkel;
 • online via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadata internet.

Woningrapport via webservice

Het Woningrapport kunt u ook opvragen via de webservice Woningrapport in Kadata internet. Om gebruik te maken van de Woningrapport service hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang geven. Lees meer over de webservices bij 'Meer informatie'.

Levering

Levertijd via webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt het Woningrapport direct inzien en downloaden via Kadata internet of de webservice in Kadata internet. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster

Bestandsformaat

Het Woningrapport wordt geleverd in pdf-formaat. Om het rapport te bekijken of af te drukken, hebt u een pdf-viewer zoals Acrobat Reader van Adobe nodig.

Meer informatie

Niet alle informatie beschikbaar

Niet van alle woningen in Nederland is woninginformatie beschikbaar. U kunt geen woningrapport opvragen als:

 • het Kadaster nog niet over adresgegevens beschikt (bijvoorbeeld bij een woning in aanbouw)
 • de adresgegevens onjuist of onvolledig zijn
 • het om een bedrijfspand gaat
 • het adres aan meerdere kadastrale percelen is gekoppeld

Het kan ook voorkomen dat het product niet alle onderdelen bevat. Zo is het perceel- en bebouwingsoppervlak niet bekend als de woning een appartement of onderdeel van een woningblok is. Ook de omgevingsfoto’s, de informatie van Dataland en het Energielabel kunnen ontbreken of onvolledig zijn.

Woningrapport via de webservice

Het Woningrapport is ook beschikbaar via de webservices in Kadata internet. Hiermee kunnen zakelijke klanten op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente gegevens waarover het Kadaster beschikt. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Voor het gebruik van de webservice Woningrapport is geen GIS-programma nodig. U kunt de webservice gebruiken vanuit zowel desktop- als webapplicaties. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleiding bij 'Documenten'.


Verrijking van vastgoedbestanden

Het Kadaster kan uw VHE-bestand aanvullen met BAG- en BRK-gegevens, waaronder:

 • kadastrale aanduiding
 • oppervlakte
 • perceelgrootte
 • bouwjaar

 

Beschrijving

Op uw verzoek vullen wij uw VHE-bestand aan met componenten als de kadastrale aanduiding, oppervlakte, perceelgrootte en het bouwjaar. Hiervoor gebruiken wij gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 

Bestandsverrijking met BAG-informatie

Standaard verrijkt het Kadaster uw VHE-bestand met onderstaande BAG-informatie: 

 • VBO-ID
 • Gebruiksoppervlakte van VBO 
 • Gebruiksfunctie
 • Pand-ID
 • Pandoppervlakte (pandcontour)
 • Nummeraanduiding-ID
 • Bouwjaar
 • BAG-ID

Op verzoek kunnen wij uw bestand ook verrijken met andere BAG-componenten.  

Bestandsverrijking met kadastrale informatie

Wij vullen uw VHE-bestand aan met:

 • kadastrale perceelaanduidingen en/of
 • perceeloppervlakte van de objecten

Overige mogelijkheden

Naast de BAG- en kadastrale informatie hebt u ook de mogelijkheid uw vastgoedbestand te laten aanvullen met het woningtype van de objecten. Meer informatie hierover vindt u bij Woningtypering.

Wilt u een inschatting van de waarde en de verkoopkans van de woningen maken? Dan kunt u Referentiepanden opvragen. In dit overzicht ziet u welke vergelijkbare woningen in de omgeving zijn verkocht en wat de verkoopprijs was van deze woningen.

Tarieven

 

Bestandsverrijking met BAG-informatie € 552,-
Bestandsverrijking met kadastrale aanduiding € 0,90 per 20 objecten + eenmalig € 192,- bewerkingskosten
Bestandsverrijking met perceeloppervlakte € 0,04 per perceel + eenmalig € 72,- bewerkingskosten

Deze bedragen zijn vrij van btw

Aanvragen

Een offerte voor verrijking van vastgoedbestanden vraagt u aan met het contactformulier, het betreffende VHE-bestand voegt u toe. Het Excel-bestand bevat, in gescheiden kolommen, het nummer van de verhuur-eenheid, plaats, straat, postcode, huisnummer en toevoeging. 

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Na ontvangst van uw getekende opdracht sturen wij u binnen 5 werkdagen uw bestand, verrijkt met de gewenste informatie, toe.


BRK Levering

Wie is op welk moment eigenaar van welk huis? Met BRK Levering beschikt u altijd over actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

 • keuze voor één of meerdere gemeenten, personen of gebieden
 • keuze voor eenmalige levering of abonnement
 • gegevens gekoppeld aan andere (basis)registraties

Beschrijving

BRK Levering is een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden uit de Basisregistratie Kadaster (voor gebruik in uw eigen vastgoedinformatiesysteem). U bepaalt zelf welke gegevens u opneemt in uw vastgoedinformatiesysteem en wanneer. Het bestand bevat informatie over:

 • de gerechtigde(n) van een perceel, zoals eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder;
 • de rechten van de gerechtigde(n), met uitzondering van hypotheken;
 • de rechtstoestand van het perceel.

Deze administratieve gegevens worden geleverd in combinatie met een deel van de kaartgegevens uit de BRK (Basisregistratie Kadaster).

BRK Levering koppelt informatie van kadastrale objecten aan natuurlijke (BRP, de vroegere GBA) en niet natuurlijke personen (NHR) en verblijfsobjecten (BAG). Deze gegevens worden meegeleverd. Op deze manier wordt duidelijk wie, op welk moment, eigenaar is van welk vastgoed. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de rechtszekerheid van transacties op de woningmarkt en het innen van belastingen.

Direct aan de slag?

Wilt u direct aan  de slag met BRK Levering? Raadpleeg dan de reference card bij 'Documenten'. Daarin vindt u de stappen die u moet zetten om met BRK Levering te kunnen starten.

 

Tarieven

Eerste of éénmalige levering

- tot 100.000 objecten, per object € 1,16
- tot 1.000.000 objecten, per object € 0,98
- bij meer dan 1.000.000 objecten, per object € 0,73
Gebiedsuitbreiding van een bestaand abonnement, per object € 1,16
Abonnementslevering, per jaar en per 1.000 objecten binnen abonnement € 208,00
Extra (losse) levering van een bestand, per verstrekking € 192,00
Tweede mutatie-abonnement, per jaar € 192,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Dit product valt onder de budgetfinanciering BRK.

Offerte aanvragen

Wilt u BRK Levering afnemen? Vraag dan een offerte aan.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement voor:

 • één of meer gemeenten;
 • één of meer gebieden;
 • één of meer personen.

Meer informatie over BRK Levering soorten leveringen.

Documenten

Technische documentatie BRK Levering

Onderstaande technische documentatie van BRK Levering en aanvullende schema's vindt u onder het kopje 'BRK Levering' op de pagina Schema's:

 • BRK Levering productbeschrijving;
 • BRK Levering productmodel;
 • BRK Levering informatiemodel;
 • BRK Levering levermodel.

Overige documentatie BRK Levering

Afgifteservice (GDS2)

Voor de ontsluiting van de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice (GDS2) vindt u de documentatie op de pagina Schema's onder het kopje 'GDS2'.

IMKAD waardelijsten

BRK Levering maakt gebruik van IMKAD waardelijsten. Deze zijn voor u beschikbaar op de pagina Schema's onder het kopje 'IMKAD-Waardelijsten'.

Bijwerken Landelijke Voorziening WKPB (LV WKPB)

In het document 'Handreiking bijwerken LV WKPB met BRK Levering', vindt u uitleg over het bijwerken van de Landelijke Voorziening WKPB met BRK Levering.

Levering

Afgifteservice

Het Kadaster levert de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice in Kadaster-on-line. Om gebruik te kunnen maken van de afgifteservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Bestanden ophalen

Hebt u gekozen voor een abonnement? Dan sturen wij u per e-mail een link waarmee u het totale bestand op kunt halen. Vanaf dat moment staan de mutatieberichten dagelijks voor u klaar.

PKI-overheidscertificaat

U moet een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN (OverheidsIdentificatieNummer voor overheden) of HRN (Handels Register Nummer voor niet-overheden) hebben. Dit nummer vindt u in het "Subject.serialNumber"-veld in het certificaat.

Dit certificaat moet voldoen aan de digikoppeling standaarden. Informatie over het PKI-overheidscertificaat voor het OIN of HRN vindt u op de website van Logius. Hier kunt u ook het PKI-overheidscertificaat aanvragen als u daarover nog niet beschikt.

Het geldige OIN of HRN van het PKI-overheidscertificaat is nodig voor de identificatie van de afnemer naar de downloadservice van BRK Levering. Het certificaat heeft u als afnemer nodig om vanuit een applicatie de downloadservice BRK Levering via een beveiligde verbinding te benaderen. Voor de autorisatie bij het Kadaster hebben wij alleen het geldige OIN of HRN nodig.

Aanleveren geldig OIN of HRN van PKI-overheidscertificaat

Vul uw geldige OIN of HRN in het Aanvraagformulier BRK Levering. Wij moeten dit, samen met uw gegevens, registreren voordat u BRK Levering kunt afnemen.

Hebt u al een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN of HRN en is deze bekend bij het Kadaster, dan kunt u dit certificaat ook gebruiken voor het afnemen van BRK Levering.

U kunt alleen BRK Levering (mutatie)bestanden ophalen als uw certificaat bekend is bij het Kadaster.

Softwareleveranciers

Proefabonnement

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van BRK Levering? Als softwareleverancier kunt u een gratis proefabonnement aanvragen.

Overzicht

Neem voor het aanpassen van uw software contact op met uw softwareleverancier. Raadpleeg het document 'BRK Levering - Lijst van softwareleveranciers en bedrijven' voor een overzicht van softwareleveranciers en bedrijven waar het Kadaster contact mee heeft in relatie tot BRK Levering.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.


KIK-inzage

Gebruik van KIK inzage betekent:

 • verhoging van efficiency
 • minder kans op (type)fouten

Beschrijving

Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK) is het geautomatiseerde akteproces vanaf de eerste inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van de akte bij het Kadaster.

Met KIK-inzage vraagt u geautomatiseerd producten op. Deze producten verwerkt u geautomatiseerd in uw administratie. De volgende producten kunt u via KIK-inzage aanvragen:

 • Afschrift uit de registers;
 • Kadastraal bericht object;
 • Kadastraal bericht persoon;
 • Hypothecair bericht object;
 • Koopsommenoverzicht;
 • Uittreksel kadastrale kaart;
 • Objeclijst rechthebbende;
 • Objectlijst betrokkene.

Negatieve mededeling

Via KIK-inzage kunt u controleren of een persoon objecten op naam heeft staan in de Basisregistratie Kadaster. Zijn er geen treffers? Dan ontvangt u een automatisch gegenereerde negatieve mededeling.

Tarieven

Voor de tarieven verwijzen wij u naar de betreffende productpagina's. Voor KIK-inzage gelden de tarieven die in rekening worden gebracht voor levering via Mijn Kadaster.

Softwareleveranciers

Software vormt de essentiële schakel tussen het notariaat en het Kadaster. Softwareleveranciers die KIK willen ondersteunen, kunnen gebruik maken van technische documentatie.

Nieuwe versie KIK-inzage beschikbaar

Sinds 1 juli 2016 is KIK-inzage versie 5 beschikbaar. De oudere versies van KIK-inzage worden gegarandeerd tot 1 juli 2017 ondersteund.  

Waarin verschilt KIK-inzage versie 5 van oudere versies?

 • Plattere structuur op basis van nieuw productmodel.
 • Elk product heeft een eigen schema, waardoor onderhoud makkelijker wordt.
 • Adressen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.
 • Gestandaardiseerde (IMKAD)waardelijsten.

Meer informatie over KIK-Inzage?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de nieuwste ontwikkelingen, zoals nieuwe XSD’s, en uitgenodigd worden voor informatiebijeenkomsten? Geef dit dan aan ons door.

Technische documentatie

De definitieve documentatie van KIK-inzage versie 5 is beschikbaar. U kunt KIK-inzage versie 5 vanaf nu in uw systeem opnemen en hiermee gaan testen. De komende periode worden nog wijzigingen doorgevoerd om deze versie te optimaliseren. Wij informeren u hierover via onze nieuwsbrief.

KIK-inzage Externe Test Omgeving (ETO)

Wilt u gebruik maken van de KIK-inzage ETO? Vul dan het aanvraagformulier in, waarin u aangeeft dat u akkoord gaat met de KIK-inzage gebruiksvoorwaarden testomgeving (zie document hieronder). Na verzending van het aanvraagformulier ontvangt u per mail een bevestiging dat u gebruik kunt maken van de door u aangevraagde dienst.

Om gebruik te kunnen maken van KIK-inzage of de ETO hebt u een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Daarnaast moet uw software de aangeboden functionaliteiten ondersteunen.

Documentatie

Bestellen

Hebt u de KIK-inzage gebruiksvoorwaarden gelezen en wilt u gebruik maken van KIK-inzage of de testomgeving? Vul dan het formulier 'aanvraag KIK-inzage' in en onderteken het. Het ondertekende formulier stuurt u vervolgens op naar het adres wat u op het formulier vindt.

U ontvangt per e-mail een bevestiging dat u gebruik kunt maken van KIK-inzage.

Om gebruik te kunnen maken van KIK-inzage hebt u een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Ook dient uw software de aangeboden functionaliteiten te ondersteunen.

Klantervaring

Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) is een zelfstandig onderdeel van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Het verzorgt de uitwisseling van gegevens over burgers en bedrijven binnen de sector voor werk en inkomen. Inclusief eigendomsgegevens van het Kadaster via KIK-inzage. “Binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op maat”, aldus accountmanager Meenakshi Peters.

Lees de volledige klantervaring van het BKWI in 'Eigensdomsgegevens via KIK-inzage'.


Marktpositie informatie notariaat

Overzicht van het aantal hypotheek- en transportakten dat in uw werkgebied is ingeschreven:

 • eventueel aangevuld met het marktaandeel van uw notariskantoor;
 • of het aandeel per notaris werkzaam op uw kantoor.

Beschrijving

Marktpositie informatie notariaat verschaft u inzicht in het aantal hypotheek- en transportakten dat binnen uw werkgebied bij het Kadaster is ingeschreven. Als u wilt, vullen we het overzicht aan met het marktaandeel van uw kantoor. Hebt u liever informatie over het marktaandeel per notaris werkzaam op uw kantoor? Dat is mogelijk als hij/zij de akten elektronisch aanlevert en daarbij gebruik maakt van een persoonlijk e-mailadres.

Marktpositie informatie notariaat leveren we in 2 varianten:

Marktomvang hypotheek- en transportakten

Een overzicht van het aantal hypotheek- en transportakten in uw werkgebied ingeschreven bij het Kadaster. U geeft aan of u een overzicht per burgerlijke of kadastrale gemeente wenst en over welke gemeente(n) en periode u de informatie wilt ontvangen. Marktomvang hypotheek- en transportakten is uitsluitend verkrijgbaar als eenmalige levering.

Marktpositie informatie notariaat

Uw marktaandeel, zowel grafisch als in tabelvorm, toegevoegd aan een overzicht van het totaal aantal hypotheek- en transportakten ingeschreven bij het Kadaster. Uw marktaandeel splitsen wij uit naar bebouwde en onbebouwde percelen. Ook ziet u uw historie tot 2 jaar terug. U geeft aan:

 • over welke periode u de informatie wenst;
 • of u een overzicht wenst op het niveau van uw kantoor of van een of meerdere notarissen werkzaam op uw kantoor;
 • of u een overzicht per burgerlijke of kadastrale gemeente binnen uw werkgebied wenst;
 • welke gemeente(n) het betreft.

Marktpositie informatie notariaat kunt u uitsluitend aanvragen voor uw eigen kantoor. U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement (levering per maand, kwartaal, half jaar of jaar).

Op verzoek voegen wij aan Marktpositie informatie notariaat informatie toe over het totaal aantal hypotheek- en transportakten ingeschreven door aanbieders met een standplaats binnen en buiten de aangevraagde gemeente(n).

Tarieven

Marktomvang hypotheek- en transportakten

Losse eenmalige levering, per burgerlijke of kadastrale gemeente en per periode € 41,00

Marktpositie informatie notariaat

Abonnement met aantal hypotheek- en transportakten, een notaris of notariskantoor en een burgerlijke of kadastrale gemeente

- levering per maand € 984,00
- levering per kwartaal € 328,00
- levering per half jaar € 164,00
- levering per jaar € 82,00
Losse eenmalige levering met aantal hypotheek- en transportakten, een notaris of notariskantoor en een burgerlijke of kadastrale gemeente € 82,00

Optioneel bij abonnement of losse eenmalige levering

- meerdere notarissen binnen hetzelfde notariskantoor, per notaris € 82,00
- meerdere burgerlijke of kadastrale gemeenten, per gemeente € 20,50
- overzicht aantal ingeschreven akten van alle notarissen met standplaats binnen en buiten de aangevraagde burgerlijke of kadastrale gemeente(n) € 20,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Voorwaarden

Uitsluitend het notariaat kan een offerte aanvragen. 

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte.

 • Hebt u gekozen voor een eenmalige levering? Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Marktpositie informatie notariaat binnen 5 werkdagen toe.
 • Hebt u gekozen voor een abonnement? Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u het overzicht in de 4e week volgend op de aangegeven periode.

U ontvangt Marktpositie informatie notariaat als Excel-bestand per e-mail. 


Manuscriptkaarten 1830-1840

De kaarten geven u een beeld van het landschap van Noord-Brabant en Limburg begin 19e eeuw:

 • waardevolle documenten voor historisch onderzoek;
 • mooi om in te lijsten of cadeau te geven.

Beschrijving

De Manuscriptkaarten zijn getekende historische topografische kaarten op schaal 1:25.000. De kaarten zijn beschikbaar van Noord-Brabant, Limburg en een klein deel van Gelderland. Het Kadaster bezit een set kleurenfoto’s van de originele kaarten. Hiervan kunt u digitale of papieren kopieën (A2-formaat) bestellen. Op de bladwijzer ziet u van welke gebieden kaarten aanwezig zijn.

Ontstaan van de manuscriptkaarten

De Manuscriptkaarten zijn gemaakt tijdens militaire verkenningen van de grensgebieden van het Koninkrijk der Nederlanden nadat België zich had afgescheiden. De originele manuscripten liggen in het Nationaal Archief in Den Haag. 

Tarieven

Tarieven

Manuscriptkaarten 1830-1840

- Kopie formaat A2 € 17,60
- digitale kopie € 25,00
- verzendkosten papieren levering via post, per verstrekking € 3,50

 

Raadplegen verzameling op het Kadasterkantoor te Zwolle
- het eerste uur is gratis, daarna bedragen de kosten per uur € 48,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bestel kopieën van de kaarten met het bestelformulier Manuscriptkaarten 1830-1840.

Om te bepalen welke kaartbladen u wilt bestellen, kunt u gebruik maken van de bladwijzer. Vermeld op het bestelformulier duidelijk van welke kaartbladen u een kopie wilt ontvangen.

De Manuscriptkaarten kunt u ook op afspraak inzien aan de balie van het Kadasterkantoor in Zwolle.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kaarten binnen 5 werkdagen toe per post. Digitale kopieën ontvangt u als TIFF-bestand op cd-rom.


Teboekstelling schip

Registratie van uw boot of schip is nodig:

 • als u een hypotheek wilt aanvragen;
 • als u een zeebrief wilt aanvragen om in internationale wateren te varen.

Beschrijving

Teboekstellen betekent dat u uw boot of schip laat registreren in de openbare registers van het Kadaster, zodat het eigendom wordt vastgelegd. Uw schip krijgt een brandmerk: een uniek nummer waarmee uw schip te indentificeren is. U ontvangt een bewijs van inschrijving.

Waarom registreren?

Registratie van uw schip heeft een aantal voordelen:

 • Als een boot na eventuele diefstal wordt teruggevonden, is snel bekend wie de rechtmatige eigenaar is.
 • U kunt een hypotheek aanvragen op uw boot of schip.
 • U kunt een zeebrief aanvragen zodat u in internationale wateren kunt varen (deze vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport).

Registratie van boten en schepen in aanbouw in Nederland

Ook als uw schip in aanbouw is bij een werf in Nederland, kunt u het schip laten registreren. Houd wel rekening met het volgende: 

 • Registratie maakt u niet automatisch eigenaar van een schip in aanbouw. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.
 • Het brandmerk wordt vaak voorlopig aangebracht. Als uw schip is afgebouwd, geeft u dit door met een Wijziging teboekstelling schip. Uw boot of schip wordt vervolgens voorzien van een definitief brandmerk.
 • Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aanschaf van een schip in aanbouw? Dan heeft de notaris een Verklaring van niet-voltooiing schip nodig. U kunt bij de aanvraag van de teboekstelling aangeven dat u deze verklaring wilt ontvangen.

Extra zekerheid met microdots

Wilt u uw boot nog minder aantrekkelijk maken voor diefstal? Dan kunt u het teboekstellen combineren met het aanbrengen van microdots.

Tarieven

   
Teboekstelling schip € 450,00 *
Teboekstelling schip inclusief aanbrengen microdots € 562,00 *
Eventuele aanvullende kosten:
- spoedtarief (wordt extra in rekening gebracht bij spoed teboekstelling met voorafgaande inspectie) € 112,00
- kwartiertarief (wordt per kwartier extra in rekening gebracht als de inspecteur scheepsregistratie bij aanbrengen van het brandmerk en/of microdots langer dan 1 uur moet wachten) € 24,00

* Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Brandmerk laten aanbrengen in het buitenland

Als u het brandmerk op een schip in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. Het aanbrengen in het buitenland kan alleen op een afgebouwd schip.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Bestellen

Registreer uw boot of schip door de onderstaande formulieren 'Aanvraag teboekstelling schip' en 'Verzoek tot branding' in te vullen. In de toelichtingen vindt u meer informatie over het invullen van de formulieren. 

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam:

Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam 

Documenten die u mee moet sturen

Afhankelijk van uw situatie moet u bij uw aanvraag de volgende documenten meesturen:

Schepen in aanbouw in Nederland:

 • een verklaring van de Nederlandse werf dat het schip in aanbouw is.

Afgebouwde schepen die op open zee gaan varen:

Afgebouwde woonboten, boten en schepen die op binnenwateren gaan varen:

 • het eigendomsbewijs (koopovereenkomst inclusief betalingsbewijs of originele bijlbrief);
 • de meetbrief (deze vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport) of een formulier berekening waterverplaatsing (zie hieronder);
 • kopie Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, uittreksel uit het bevolkingsregister of uittreksel uit het handelsregister.

Woont u in het buitenland? Dan moet u kunnen aantonen dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland en u moet een postadres hebben in Nederland (geen postbusadres).

Schepen die in het buitenland teboekgesteld zijn geweest:

 • een bewijs van doorhaling. Dit is een door de bevoegde autoriteit afgegeven authentieke verklaring waaruit blijkt dat de teboekstelling in het register is vervallen.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk. 


TOPraster

TOPrasterkaarten zijn uitstekend te gebruiken als:

 • ondergrond voor desktop-mapping;
 • illustratiemateriaal voor publicaties of websites;
 • referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

Beschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 4 kaartseries van het Kadaster. TOPrasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. TOPraster gecombineerd met de meegeleverde TFW-bestanden kunt u ook gebruiken in navigatiesystemen.

 • TOP25raster is een digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:25.000. TOP25raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.
 • TOP50raster is een enigszins gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:50.000. TOP50raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.
 • TOP100raster is een gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:100.000. TOP100raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.
 • TOP250raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:250.000. TOP250raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen en als index voor TOP25raster en TOP50raster. TOP250raster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOPraster gebruiken als TIFF-TFW

U ontvangt TOPraster als een digitaal bestand in het bestandsformaat GEO-TIFF. Ook worden er TFW-bestanden meegeleverd. Gecombineerd kunt deze bestanden gebruiken op uw PDA of smartphone met GPS-ontvanger, maar ook op uw computer met softwareprogramma’s die TIFF-files ondersteunen. Zo kunt u thuis routes voorbereiden en afdrukken.

Met behulp van OZI-explorer of andere softwarepakketten die geografische gegevens kunnen verwerken, is het mogelijk de losse kaartbladen aan elkaar te plakken. Zo kunt u een route die over meerdere kaartbladen loopt in zijn geheel afdrukken of in uw navigatiesysteem zetten.

Bestandsformaten

 • GEO-TIFF: Via PDOK is TOPraster in GEO-TIFF formaat beschikbaar als open data.
 • Overige formaten: Wenst u TOPraster in een ander formaat dan GEO-TIFF? Vraag dan een offerte aan bij het Klantcontactcenter. Voor een snellere afhandeling graag "TOP25raster, TOP50raster of TOP250raster" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden.

De TFW-bestanden worden meegeleverd in een aparte map. 

Altijd de meest actuele versie via webservices in Kadata internet en PDOK

Zakelijke klanten met een abonnement op Mijn Kadaster kunnen gebruik maken van de webservice in Kadata internet. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang verschaffen. Lees meer over deze dienst bij 'Meer informatie'.

TOPraster is kosteloos beschikbaar via de Web Map Service in PDOK.

Meerpraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina.

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Meer informatie over PDOK 

Tarieven

TOPraster in GEO-TIFF formaat (via PDOK)* € 0,00
TOPraster in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik van TOPraster worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Gebruik Web Map Service

Voor het raadplegen van TOPraster via de Web Map Service in Kadata internet, gelden de volgende tarieven:

 

- tot 10.000 maphits per maand, per hit € 0,00
- boven de 10.000 maphits per maand, per hit € 0,06
- boven de 100.000 maphits per maand, per hit € 0,03

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

GEO-TIFF formaat

TOPraster in GEO-TIFF formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken.

Formaat anders dan GEO-TIFF

TOPraster in een formaat anders dan GEO-TIFF vraagt u aan met het contactformulier.

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPraster geldt de CC-BY licentie.

Levering

TOPraster in GEO-TIFF formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOPraster in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.

Web Map Service

U kunt direct beschikken over de meest recente versies van TOPraster. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. U kunt ook gebruik maken van de services in PDOK.

Meer informatie

Voordelen van TOPraster via de Web Map Service

Via de webservices in Kadata internet kunt u op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente versie van TOPraster. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Elk GIS-programma waarmee u een Web Map Service kunt aanroepen, kunt u gebruiken om TOPraster op te halen. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleidingen bij 'Documenten'.


Splitsen van percelen

Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers:

 • uitermate geschikt voor grote projecten als de verkoop van huurwoningen;
 • of als u één of meerdere delen van een kadastraal perceel wilt verkopen.

Beschrijving

Het Kadaster kan een perceel vóór verkoop voor u splitsen. Dit is handig wanneer u slechts een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen. Of wanneer u een geheel perceel in verschillende delen wilt verkopen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe grenzen op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar en aan te wijzen moeten zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. En na afloop ontvangt de aanvrager een factuur en overzicht van de nieuwe percelen.

Wanneer is het zinvol een perceel te laten splitsen?

 • Als u een gedeelte van een perceel verkoopt en bekend is waar de nieuwe grenzen lopen. De nieuwe grenzen dienen zichtbaar te zijn in het terrein of afgepaald zijn.
 • Als de kadastrale grenzen en de oppervlakte van de nieuwe percelen vóór de overdracht vastgesteld moeten zijn, zoals bij de verkoop van appartementencomplexen;

Ook als er geen sprake is van verkoop of overdracht kunt u een perceel laten splitsen.

Werkwijze Splitsen van percelen

De eigenaar van het te splitsen perceel vraagt de splitsing aan of hij machtigt daarvoor een ander. Uiteraard houdt de eigenaar de nieuwe percelen in eigendom. De gerechtigde wijst de nieuwe grenzen van de nieuw te vormen percelen aan. Een landmeter van het Kadaster meet ze op en legt ze vast in de Basisregistratie Kadaster.

Grote meetopdrachten

Wilt u 50 of meer nieuwe percelen vormen? Dan geldt een verlaagd tarief als uw opdracht voldoet aan de gestelde eisen. Vraag hiervoor een offerte aan via het bestelformulier Splitsen van percelen.

Oppervlakten kleiner dan 100m2

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner dan 100m2 en minder dan € 5000,- waard is? Neem dan contact met ons op. In dat geval kunnen wij u namelijk een goedkoper alternatief bieden.

Voorlopige kadastrale grenzen

Als u een perceel wilt splitsen maar de definitieve kadastrale grenzen nog niet in het terrein kunt aanwijzen, ga dan naar Voorlopige kadastrale grenzen. Voorlopige kadastrale grenzen is bedoeld voor het notariaat, provincies, gemeenten en overheidsgrootgrondbezitters.

Meetgegevens zelf aanleveren

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau hebt u de mogelijkheid de meetgegevens van nieuwe grenzen voor het splitsen van percelen aan te leveren aan het Kadaster. Meer informatie hierover vindt u bij Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens.

Meer informatie

Een uitgebreide uitleg van de werkwijzen bij het splitsen van percelen vindt u in de folder en handleiding bij 'Documenten'. De handleiding leidt u stap voor stap door het splitsingsproces.

Tarieven

Tarieven Splitsen van percelen

Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel € 480,00
Splitsen van percelen met 50 of meer nieuw te vormen percelen, per nieuw perceel € 408,00
Splitsen van percelen met 200 of meer nieuw te vormen percelen offerte

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bent u eigenaar van het te splitsen perceel en moeten minder dan 50 nieuwe percelen gevormd worden? Plaats dan direct een bestelling voor de splitsing. U krijgt dan meteen inzicht in de kosten van uw splitsing.

Zodra wij uw bestelling hebben verwerkt, sturen wij u een bevestiging met de kadastrale kaart van het te splitsen perceel. We nemen dan ook contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel, of moeten 50 of meer nieuwe percelen gevormd worden? Vraag dan een offerte aan voor een splitsing.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de meting in het terrein (in overleg met u) in principe binnen 20 werkdagen plaats. Voor de aanwijs neemt de landmeter contact met u op. Bent u niet de eigenaar of zijn gemachtigde, dan neemt de landmeter contact op met de eigenaar voor de aanwijs.

Kennisgeving

De kadastrale eigenaar ontvangt een kennisgeving van de nieuwe perceelnummers en oppervlaktes. De opdrachtgever of gemachtigde ontvangt een kadastraal kaartje waarop de nieuwe perceelnummers worden getoond en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.


Veldwerk

Een Veldwerk geeft u informatie over de ligging van een kadastrale grens. U ontvangt:

 • een landmeetkundige schets
 • meetgegevens
 • informatie over het perceel

Beschrijving

Een Veldwerk of Relaas van bevindingen bevat een schets en bijbehorende (meet)gegevens van een of meerdere nieuwe kadastrale grenzen. Een nieuwe grens ontstaat bijvoorbeeld als een deel van een perceel verkocht wordt of een perceel gesplitst wordt in meerdere percelen. Een landmeter van het Kadaster heeft de schets op basis van metingen ter plaatse gemaakt.

Een Veldwerk is niet op schaal. Voor het berekenen van afstanden uit de meetcijfers en coördinaten is landmeetkundige kennis vereist!

Wat vindt u op een Veldwerk?

Wat informatie betreft verschillen een Veldwerk en een Relaas van bevindingen niet van elkaar. Ze bevatten beide juridische informatie, technische informatie en een terreinschets. De manier waarop deze informatie is weergegeven, verschilt wel.

Juridische informatie

 • De reden van het ontstaan van de nieuwe grens.
 • Perceelnummers
  Rood voor nieuwe perceelnummers en zwart voor ongewijzigde perceelnummers.
 • Belanghebbenden
  Denk bijvoorbeeld aan een koper, verkoper of gemachtigde aanwijzer van de nieuwe grens.

Technische informatie

 • Meetgegevens die betrekking hebben op de kadastrale perceelsgrenzen en/of een lijst met (berekende) coördinaten
 • De manier waarop de grenzen gemeten zijn van (denk bijvoorbeeld aan een meetband, een haakse hoek of een GPS-ontvanger).
 • Zichtbare topografie (voorbeelden zijn een gebouw of een sloot)
 • De ‘aard’ van de nieuwe grens.
  Denk bijvoorbeeld aan het midden van een sloot of een trottoirband. Als de grens bij de meting is gemarkeerd door een ijzeren buis of piket dan is die informatie ook opgenomen.

Grensreconstructie

Om de gegevens op een Veldwerk correct te kunnen interpreteren, is landmeetkundige kennis noodzakelijk. Hebt u een Veldwerk gekocht maar is het u niet duidelijk waar een bepaalde kadastrale grens precies ligt? Vraag dan een Grensreconstructie aan. Het Kadaster zet de betreffende kadastrale grens dan opnieuw uit in het terrein. Dit doen we op basis van de oorspronkelijke meetgegevens, zoals de betrokken partijen deze bij het ontstaan van de grens hebben aangewezen. De landmeter maakt van een gereconstrueerde grens een nieuw Veldwerk. U ontvangt daarvan een kopie. 

Tarieven

Kop tabel

Veldwerk (per kopie) € 41,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Eén perceel, meerdere Veldwerken

Het komt regelmatig voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat van toepassing is, informeren wij u vooraf over de eventuele extra kosten.

Wij kunnen u niet vooraf verzekeren dat wij over een bruikbaar veldwerk van uw perceel beschikken. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de grens is bepaald voordat het perceel bebouwd is. Ook is het mogelijk dat er meer dan 1 veldwerk nodig is om uw vraag over de grens te beantwoorden.

Bestellen

Een Veldwerk kunt u op 2 manieren bestellen:

Meer informatie over Mijn Kadaster.

Eén perceel, meerdere Veldwerken

Het komt regelmatig voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Op het bestelformulier Veldwerk moet u daarom altijd vermelden van welke grens u informatie wenst.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Veldwerk met een toelichting binnen 3 werkdagen toe per e-mail (jpg-formaat) of per post. U kunt de toelichting alvast downloaden en bekijken.


Grensreconstructie

Een Grensreconstructie is zinvol bij:

 • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen;
 • onzekerheid over de ligging van een grens;
 • bouw of verbouw in de buurt van een grens.

Beschrijving

Als niet duidelijk is waar een bestaande kadastrale grens precies ligt, kunt u een Grensreconstructie laten uitvoeren. Hierbij zet het Kadaster de richting van een eerder ingemeten definitieve kadastrale grens opnieuw uit in het terrein. Dit doen we op basis van de oorspronkelijke meetgegevens, zoals de betrokken partijen deze bij het vaststellen of ontstaan van de grens hebben aangewezen. Zo ziet u ter plekke waar de kadastrale grens precies ligt. U kunt een Grensreconstructie voor één of meerdere grenzen aanvragen. Na afloop ontvangt u een factuur en een kopie van het reconstructie veldwerk.

Beginpunt, eindpunt en tussenpunten

Indien gewenst, leveren we bij de Grensreconstructie ook informatie over het begin- en eindpunt van een grens (hoekpunten). Dit moet u in uw aanvraag duidelijk aangeven. Ook kunt u tussenpunten aanvragen. Met tussenpunten geeft de landmeter de huidige plaats van bebouwing op het perceel ten opzichte van de gereconstrueerde grens aan. Bijvoorbeeld de afstand tussen uw woning en de grens. 

Onderstaande afbeeldingen geven de diverse mogelijkheden weer.

1 - Zichtbaar maken richting van de grens €450

2 - Zichtbaar maken grens met knikpunten (aantal 3) € 450 + 3 x € 100

3 - Zichtbaar maken grens met hoekpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 100

4 - Zichtbaar maken grens met tussenpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 50

 

Tussenpunt of hoekpunt toevoegen na aanvraag

Hebt u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens de reconstructie aan de landmeter van het Kadaster kenbaar maken. U ondertekent hiervoor dan ter plekke een opdracht. Met ondertekening gaat u akkoord met het tarief per tussenpunt.

Hoekpunten kunt u uitsluitend in uw aanvraag opnemen; achteraf aangeven dat u hoekpunten wenst, is niet mogelijk.

Tarieven

Het basistarief voor een Grensreconstructie is per grens. 

Is de te reconstrueren grens niet recht? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per knikpunt. Of de te reconstrueren grens recht is, wordt beoordeelt door het Kadaster. Ook bepaalt hij hoeveel knikpunten er in rekening gebracht worden. 

Hebt u tussenpunten aangevraagd? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per tussenpunt.

Hebt u begin- en eindpunten (hoekpunten) aangevraagd? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per hoekpunt.

 

Tarieven Grensreconstructie

Grensreconstructie, per grens € 450,-
Knikpunt, per punt* € 100,-
Tussenpunt, per punt** € 50,-
Hoekpunt, per punt***  € 100,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

* Een knikpunt is een punt in de grens, waar de grens van richting verandert.

** Een tussenpunt is een willekeurig punt in de grens, zichtbaar gemaakt op verzoek van de klant.

*** Een hoekpunt is het begin- of eindpunt van een grens.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Als er sprake is van knik-, hoek- en/of tussenpunten dan nemen we dit in de offerte op.

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de reconstructie van één kadastrale grens in principe binnen 20 werkdagen plaats. Wilt u meer grenzen laten reconstrueren, dan vindt de meting in overleg met u plaats. Hiervoor kan een afwijkende levertermijn gelden.


Voorlopige kadastrale grenzen

Splitsen met behulp van Voorlopige kadastrale grenzen:

 • maakt de nieuwe definitieve kadastrale aanduiding snel beschikbaar;
 • verhoogt de efficiency van uw werkproces;
 • is uitstekend geschikt voor het vormen van grondpercelen bij appartementssplitsingen.

Beschrijving

Voorlopige kadastrale grenzen (VKG) biedt u de mogelijkheid gehele kadastrale percelen te vormen, voordat de definitieve grenzen in het terrein aan te wijzen zijn. Deze manier van splitsen maakt het gebruik van deelpercelen overbodig. Bij de splitsing ontstaan gehele percelen met:

 • voorlopige kadastrale grenzen;
 • een voorlopige kadastrale oppervlakte;
 • definitieve perceelnummers.

Wilt u een perceel splitsen en zijn de definitieve grenzen al wel in het terrein aan te wijzen? Ga dan naar Splitsen van percelen.

Voor wie?

Voorlopige kadastrale grenzen is beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met kadastrale splitsingen. Doelgroepen zijn het notariaat, provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere overheidsgrootgrondbezitters.

Hoe werkt het?

Het aangeven van voorlopige kadastrale grenzen doet u met de applicatie Splits. Aanvullende informatie over het gebruik en het aanvragen van toegang tot de applicatie leest u bij 'SPLITS'.

Relatie met KIK

Voorlopige kadastrale grenzen past in de lijn van de verregaande automatisering door middel van het Ketenintegratie Inschrijving Kadaster-programma (KIK). KIK heeft als doel de gegevensuitwisseling tussen aanbieders van stukken en het Kadaster verder te automatiseren en deze gegevens automatisch te verwerken. Zo ontstaat er een betere en snellere dienstverlening.

Meer informatie

Bij 'Documenten' vindt u documenten met meer informatie over VKG en Splits.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice VKG

Administratieve grens

Per 1 januari 2015 geldt een aangepaste regeling voor gedeeltelijke percelen. Het Kadaster kan dan geen deelpercelen meer verwerken. In de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden uitsluitend gehele percelen opgenomen met een definitieve, voorlopige of administratieve grens.

Inschrijven situatietekening

Deze wijziging heeft tot gevolg dat u een situatietekening mee in moet schrijven als u een akte wilt inschrijven met een of meer gedeelten van kadastrale percelen. Op die manier kunnen wij het perceel inschrijven als een geheel perceel met een administratieve grens. Aan welke eisen de tekening moet voldoen en wat er nog meer voor u verandert, leest u op de pagina Administratieve grens

Tarieven

Splitsen van percelen met behulp van voorlopige kadastrale grenzen, per gevormd perceel € 90,00
Verificatiemeting, per te meten perceel € 600,00*

Deze bedragen zijn vrij van btw

* Bij kleine percelen brengen wij alleen de kosten voor het splitsingsverzoek (€ 90,00) in rekening. In de akte moet duidelijk vermeld staan dat het perceel niet groter is dan 100 m² en niet duurder dan € 5.000,00. Bij de overdracht brengen wij dan geen kosten voor de verificatiemeting in rekening.

SPLITS

Wat is Splits?

Het aangeven van voorlopige kadastrale grenzen doet u met de applicatie Splits in Mijn Kadaster. Met dit programma geeft u zelf op de kadastrale kaart aan waar de voorlopige grenzen moeten komen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd en ontvangt u de definitieve perceelnummers. De definitieve grenzen worden op een later moment door het Kadaster ingemeten, nadat partijen (meestal koper en verkoper) de definitieve grenzen kunnen aanwijzen. Als de grenzen definitief zijn verwerkt, ontvangen de rechthebbenden een kennisgeving. 

Wat is de verwerkingstijd?

In de praktijk blijkt dat 75% van de perceelnummers binnen 10 minuten beschikbaar is. In 25% van de gevallen duurt het maximaal 3 werkdagen. Hierbij gaat het voornamelijk om splitsingen waarbij machtigingen moeten zijn en combinaties met verzoeken tot het samenvoegen van percelen. Deze situaties kunnen niet altijd geheel geautomatiseerd verwerkt worden en vergen daarom extra werk.

Toegang tot Splits

Om met Splits in Mijn Kadaster te kunnen werken, moet u autorisatie aanvragen. Dit kan met het contactformulier Splits. Ook kunt u bellen met de Klantenservice VKG: 088-183 55 00.

Opleiding

Aan de hand van instructiefilms kunt u zelf leren hoe Splits werkt. U kunt ook deelnemen aan een webinar. Tijdens deze online instructie leidt een Splits-deskundige u stap voor stap door de applicatie. Meer informatie over een webinar en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op de pagina Opleiding Splits.

De instructiefilms vervangen het praktische deel van de opleiding voor de applicatie Splits.

Gaat u voor het eerst percelen met voorlopige kadastrale grenzen splitsen? Of hebt u behoefte aan het delen van ervaring? Schrijf u dan in voor een Splits Webinar of een Casusbijeenkomst! 

Handleidingen

Meer informatie over het gebruik van Splits vindt u in de gebruikershandleiding, de Quick Reference Card en het document met veelgestelde vragen. 

Klantervaring

Gemeente Enschede

De gemeente Enschede gebruikt bij bouwprojecten al 5 jaar lang voorlopige kadastrale grenzen. Op een digitale kaart tekent de gemeente, vóór de overdracht aan de nieuwe eigenaren, de nieuwe grenzen in. Hierdoor geeft de kadastrale registratie ook tijdens bouwprojecten een goed beeld van de werkelijkheid. Lees de klantervaring uit Terzake magazine.

KleurrijkWonen

Jolanda van Dam is verkoopmakelaar bij woningcorporatie KleurrijkWonen. Het komt regelmatig voor dat de corporatie een deel van een perceel wil overdragen. Er zijn 3 manieren om percelen te splitsen. Van Dam kiest dan de methode die het best past bij de situatie. Met een hoofdrol voor het nieuwste alternatief: Voorlopige kadastrale grenzen. Lees de volledige klantervaring uit Terzake magazine. 


Graafmelding

Gaat u machinaal graven? Dan bent u wettelijk verplicht vooraf een Graafmelding te doen. 

 • Hiermee helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen;
 • en draagt u bij aan de veiligheid van de graver.

Beschrijving

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Het maakt hierbij niet uit hoe diep u gaat graven. Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Hoe u een graafmelding doet, leest u bij 'Doe een melding'.

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of u kiest voor een tracémelding.

Wat zijn machinale graafwerkzaamheden?

Bij machinale graafwerkzaamheden kunt u bijvoorbeeld denken aan het graven van een vijver met behulp van een graafmachine.

Maar, ook het gebruik van een handgrondboor kan schade aan kabels en leidingen tot gevolg hebben. Ondanks dat het bij wet niet verplicht is bij gebruik ervan een Graafmelding te doen, adviseren wij het u wel.

Niet graven, wel kabel- en leidinginformatie ontvangen

Weet u nog niet wanneer u gaat graven maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een Oriëntatieverzoek. Maar let op! Met de informatie die u naar aanleiding van een Oriëntatieverzoek ontvangt, mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u alsnog een Graafmelding doen.

Binnen welke termijn moet ik beginnen met graven?

Op het moment dat u de ontvangstbevestiging (e-mail) van uw graafmelding hebt ontvangen, moet u binnen 20 werkdagen beginnen met de graafwerkzaamheden. De kabel- en leidinginformatie die u hebt ontvangen, kunt u gebruiken zolang de grond open is of zolang duidelijk is dat er niets is veranderd in de ondergrond. Als u niet binnen 20 werkdagen met de graafwerkzaamheden start, moet u een nieuwe graafmelding doen. 

Tarieven

Tarief Graafmelding

Graafmelding, per melding/polygoon € 21,50

Dit bedrag is vrij van btw

Doe een melding

Ik doe eenmalig een melding

Doet u eenmalig een Graafmelding? Gebruik dan het formulier KLIC Graafmelding.

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 werkdagen voor aanvang melden. Zo beschikt u altijd over actuele kabel- en leidinginformatie. De uiterste datum waarop u een Graafmelding kunt doen, is 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.

Op de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek' bij 'Documenten' staat stap voor stap uitgelegd hoe u een Graafmelding doet, welke informatie u ontvangt en hoe u de informatie kunt afdrukken.

Ik doe regelmatig een melding

Bent u een grondroerder en doet u regelmatig een melding? Dan moet u zich registreren als klant van Kadaster-KLIC en gebruik maken van Mijn Kadaster.

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden via Mijn Kadaster. Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de betreffende netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen. Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied? Dan geldt een andere procedure.

Meer informatie over het melden via Mijn Kadaster vindt u op de pagina's 'Grondroerders'.

Tracémelding

Bent u een zakelijke klant en wenst u gebiedsinformatie van een gebied groter dan 500 x 500 meter? Ga dan voor een Graafmelding naar Mijn Kadaster, vink bij stap 2 het blokje achter 'tracémelding' aan en teken bij stap 3 een polygoon van maximaal 5.000 meter x 5.000 meter in.

Nadat u de gewenste polygoon ingetekend hebt, verdeelt het systeem deze in afzonderlijke klicmeldingen en toont deze op het scherm. Bent u het niet eens met de opdeling? Ga dan een stap terug, verwijder de opdeling en wijzig of verwijder de polygoon. Het systeem voert vervolgens een nieuwe berekening uit. Tijdens het intekenen zijn de lijnen lichtblauw. Door een dubbelklik met de muis sluit de polygoon, de lijnen worden dan grijs. De deelpolygonen worden in het verdere proces afzonderlijk als melding afgehandeld en gefactureerd.

Lees in onderstaand document de volledige uitleg in het hoofdstuk 'Tracémelding'. 

Levering

Ontvangstbevestiging

In de ontvangstbevestiging vindt u een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u gaat graven. Van deze netbeheerders kunt u informatie verwachten.

 • Als u een Graafmelding met het formulier 'KLIC Graafmelding' hebt gedaan, ontvangt u op zijn vroegst 5 werkdagen voor de opgegeven aanvangsdatum een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • Bent u grondroerder en hebt u een Graafmelding via Mijn Kadaster gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk (meestal binnen een half uur) een ontvangstbevestiging per e-mail.

In de ontvangstbevestiging staan vermeld:

 • de telefoonnummers waarop de netbeheerders bereikbaar zijn;
 • informatie over de aanwezigheid van 'buisleidingen gevaarlijke inhoud'; 
 • informatie of er sprake is van een veiligheidsgebied.

Kabel- en leidinginformatie

Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) per e-mail een link naar een ZIP-bestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Alle gegevens worden 20 werkdagen na uw melding verwijderd. Sla de informatie daarom direct op!

Kabel- en leidinginformatie inzien en afdrukken

Voor het inzien en afdrukken kunt u gebruik maken van de gratis Klic-viewer

Afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders leveren, kan het voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt. Elke levering heeft een leveringsvolgnummer te beginnen bij 1. De laatste levering vervangt steeds de eerdere leveringen. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering.

Een levering kan de volgende documenten bevatten:

LI: leveringsinformatie

LG: kaartlaag met de ligging van het net

AN: kaartlaag met de annotatie bij het net

EV: bijlage met eis voorzorgsmaatregelen

HA: huisaansluitschets

ET: eigen topografie

GB: GBKN ondergrondkaart

GP: grootschalige plantopografie

MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net

TB: thema bijlage

DK: detailkaart

BL: algemene bijlage

PT: plantopografie

LP: liggings pdf (pdf met alle kaarten)

Meer informatie over de levering van de netbeheerders en de afdrukmogelijkheden vindt u in de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek' bij 'Documenten'. 

Meer informatie

Wat verstaat de WION onder zorgvuldig graven?

Particulieren en bedrijven die graafwerkzaamheden uitvoeren, zijn wettelijk verplicht dit zorgvuldig te doen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de opdrachtgever van de werkzaamheden. Volgens de WION houdt dit in:

 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de graafwerkzaamheden waartoe hij opdracht geeft, op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht;
 • De grondroerder verricht de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze;
 • Om op zorgvuldige wijze de graafwerkzaamheden te verrichten, zorgt de grondroerder er voor dat:
  - vóór aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding is gedaan;
  - onderzoek is verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie;
  - op de graaflocatie de van het Kadaster ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is.

Op initiatief en in samenwerking met belanghebbenden is CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' tot stand gekomen. Het resultaat? Een door de sector gedragen richtlijn die naadloos aansluit op de WION. Inmiddels zijn er ook andere richtlijnen met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur verschenen, zoals de CROW280, de CROW307 en de CROW308. Meer informatie vindt u op CROW.nl.

De kabel- en leidinginformatie klopt niet, wat nu?

Als u tijdens het graven één van onderstaande afwijkingen ontdekt in de kabel- en leidinginformatie, moet u dit direct melden. Met uw melding draagt u bij aan een hogere kwaliteit en actualiteit van het kaartmateriaal.

 • De locatie van een kabel of leiding wijkt meer dan één meter af van de locatie op de kaart.
 • U ontdekt een kabel of leiding die niet op één van de kaarten staat.
 • U mist een kabel of leiding die wel op één van de kaarten staat.

Meer informatie over een afwijkende situatie.

Huisaansluitingen

Netbeheerders zijn niet verplicht u informatie over huisaansluitingen te verstrekken. Dit zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen. Hebt u geen huisaansluitschetsen ontvangen en wenst u die wel? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het meldnummer vindt u op de ontvangstbevestiging die u na het doen van een Graafmelding van het Kadaster ontvangt.

Instructiefilmpjes

Het volgende instructiefilmpje helpt u bij het doen van een Graafmelding in Mijn Kadaster.

In het volgende filmpje krijgt u uitleg over de Klic-levering die u ontvangt nadat u een Klic-melding heeft gedaan bij het Kadaster.


Eigendomsinformatie

Eigendomsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers, zoals:

 • wie de eigenaar of (mede-)gerechtigde is van een perceel waarop een woning staat;
 • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van het perceel;
 • wat de laatste verkoopprijs is.

Beschrijving

Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. Deze informatie kan u helpen bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis.

U ziet:

 • wie de eigenaar is
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs* uit de laatste verkoopakte

* In enkele gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend. Kijk bij 'Meer informatie'.

In de eigendomsinformatie ziet u niet welke hypotheken en/of beslagen zijn geregistreerd. Die vindt u wel op het Hypothecair bericht object.

Gewaarmerkt exemplaar bestellen

Onze eigendomsinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel, bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan kunt u niet bestellen via de webwinkel, maar vult u het bestelformulier in. Hierop kunt u aangeven dat u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Gegevens van uw eigen huis gratis bekijken

Wilt u de perceel- en eigendomsgegevens van uw eigen huis weten? Ga dan naar MijnOverheid.nl, uw persoonlijke website voor overheidszaken. Hier kunt u deze gegevens gratis inzien. Inloggen doet u met uw persoonlijke DigiD.

Zakelijke klanten

Bent u een zakelijke klant en hebt u de eigendomsgegevens nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van een koopakte of hypotheekakte? Dan is het product Kadastraal bericht object meer geschikt voor u.

Tarieven

Bestelling via de webwinkel

Eigendomsinformatie, per object* € 2,80

Bestelling via het bestelformulier

 Kadastraal bericht eigendom per e-mail, per object  € 15,80
 Kadastraal bericht eigendom per post, per object € 17,80

 * Bestellen in onze webwinkel is goedkoper, omdat we uw bestelling automatisch kunnen verwerken.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Uw eigen huis: gratis

U kunt de perceel- en eigendomgegevens van uw eigen huis gratis bekijken via MijnOverheid. U hebt hiervoor uw persoonlijke DigiD nodig om in te loggen.

Goedkoop en snel via de webwinkel

De goedkoopste en snelste manier van bestellen is via onze webwinkel. U betaalt met iDeal of uw credit card. U ontvangt direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Uitzonderingen via formulier

Bestellen via het formulier is beduidend duurder en duurt langer dan via de webwinkel. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. Gebruik dit formulier dan ook alleen in een van onderstaande situaties:

 • U hebt alleen een kadastrale aanduiding van het perceel, en dus geen adres.
 • U wilt een gewaarmerkt exemplaar ontvangen.
 • U wilt of kunt niet met iDeal of credit card betalen.

Levering

Levertijd via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de eigendomsinformatie binnen 2 werkdagen toe per e-mail of post (in geval van gewaarmerkt exemplaar). 

Meer informatie

In enkele gevallen ontbreekt de laatste verkoopprijs van een woning. In de volgende gevallen is deze niet bekend;

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning);
 • als het gaat om een voormalige huurwoning;
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond;
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald;
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis;
 • als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000.


BAG Viewer

Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto inzoomen op gebouwen. Raadpleeg bijvoorbeeld:

 • bouwjaar;
 • gebruiksdoel;
 • gebruiksoppervlakte.

Beschrijving

Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) op een eenvoudige manier kosteloos inzien. U kunt de BAG Viewer direct starten. U hoeft niets te installeren. Er zit geen limiet op het aantal raadplegingen dat u mag doen. Er rust ook geen beperking op het gebruik van de gegevens.

Welke gegevens kunt u raadplegen?

Als u een gebouw selecteert, ziet u het bouwjaar, de status en het object-ID. Indien aanwezig, worden ook gegevens getoond als gebruiksdoel, gebruiksoppervlakte, adres en postcode. Ook kunt u met de BAG Viewer gegevens van ligplaatsen en standplaatsen bekijken.

Hoe werkt de BAG Viewer?

In de BAG Viewer kunt u zoeken op BAG object-ID, adres, plaats of postcode. Het is mogelijk om gegevens te filteren, bijvoorbeeld op bouwjaar, gebruiksoppervlakte of gebruiksdoel. Nadat u een zoekopdracht hebt ingevoerd, zoomt de kaart in op het gekozen object. Vervolgens kunt u verder inzoomen of andere objecten aanklikken. Rechts in het scherm ziet u de detailgegevens van het object. Ook kunt u direct via de kaart of luchtfoto's inzoomen naar de gewenste locatie.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG Viewer zijn actueel.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten

Tarieven

De BAG Viewer kunt u kosteloos gebruiken.

BAG Viewer starten

Start de BAG Viewer


Objectlijst
Welke percelen en/of appartementsrechten heeft een persoon of bedrijf op naam staan? U ziet het op de Objectlijst.

Beschrijving

Op een Objectlijst ziet u overzichtelijk en snel welke percelen en/of appartementsrechten een persoon of rechtspersoon (zoals een bedrijf of stichting) op naam heeft staan. Het overzicht vermeldt per persoon of rechtspersoon de kadastrale perceelnummers en bij de meeste percelen ook het adres. Met deze gegevens kunt u zelf eventueel verder zoeken op individuele objecten via Kadaster-on-line.

Objectlijst rechthebbende en Objectlijst betrokkene

Er zijn 2 varianten van de Objectlijst: de Objectlijst rechthebbende en de Objectlijst betrokkene. De laatste vermeldt naast de rechthebbende (bijvoorbeeld een eigenaar, erfpachter of opstalhouder) ook de betrokkene (bijvoorbeeld een huwelijkspartner of vennoot).

Aanvullingen op Objectlijst

Op verzoek kan het Kadaster de Objectlijst aanvullen met:

 • adresgegevens;
 • cultuurgegevens (gebruik van het perceel op het moment van inschrijving bij het Kadaster);
 • zakelijke rechten (recht van eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning).

Dit is maatwerk en hier zijn extra kosten aan verbonden. Bij 'Bestellen' kunt u een offerte aanvragen.

Tarieven

Levering via Mijn Kadaster, per 20 objecten (of percelen) € 0,90
(geen aanvullende kosten per persoon of bedrijf)
Levering via e-mail, per persoon of bedrijf € 15,80
+ per 20 objecten (of percelen) € 0,90
Levering per post, per persoon of bedrijf € 17,80
+ per 20 objecten (of percelen) € 0,90
Maatwerklevering offerte

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

De Objectlijst kunt u op 2 manieren bestellen:

Aanvragen maatwerkofferte

Wilt u een Objectlijst met aanvullende gegevens ontvangen? Vraag een offerte aan met het aanvraagformulier maatwerk Objectlijst.

Levering

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt de Objectlijst direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. In de offerte staat het aantal gevonden objecten en het totaalbedrag vermeld. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de Objectlijst binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post (cd-rom).


Adrescoördinaten Nederland

U ontvangt de coördinaten van alle adressen in het door u opgegeven gebied:

 • deze coördinaten kunt u vervolgens zelf koppelen aan adressen in uw bestand;
 • zo kunt u bijvoorbeeld in kaart brengen waar uw abonnees woonachtig zijn;
 • ook beschikbaar als abonnement.

Beschrijving

Adrescoördinaten Nederland is een adressenbestand van een postcodegebied of gemeente. Alle adressen in dit bestand zijn voorzien van een x- en y-coördinaat, met uitzondering van postbussen. Van alle bestaande gebouwen met een adres, standplaatsen en ligplaatsen zijn de coördinaten bekend.

Met behulp van deze informatie kunt u de adressen in uw adressenbestand zelf voorzien van het juiste x- en y-coördinaat. Op die manier kunt u de gewenste adressen weergeven in een geografisch informatiesysteem (GIS).

Hebt u liever dat wij de adressen in uw bestand voorzien van een x- en y-coördinaat? Of liggen de adressen in uw bestand verspreid over een groot gebied? Dan is Geocoderen een goed alternatief.

Tarieven

Adrescoördinaten Nederland (ACN), per adres € 0,01
- het minimumbedrag is € 72,00
- het maximumbedrag is € 595,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vraag een offerte aan met het aanvraagformulier Adrescoördinaten Nederland. Vermeld van welke gemeente of postcodereeks u informatie wilt ontvangen en of u kiest voor de officiële schrijfwijze of NEN-schrijfwijze van de adressen. U kunt ook kiezen voor een abonnement op Adrescoördinaten Nederland.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Adrescoördinaten Nederland binnen 5 werkdagen toe via e-mail of post (cd-rom).

Kiest u voor een abonnement? Dan sturen wij u binnen 5 werkdagen de eerste levering. Afhankelijk van de gekozen frequentie, ontvangt u volgende leveringen voor de 15e van elke kalendermaand.

Adrescoördinaten Nederland wordt geleverd in de bestandsformaten MapInfo, Shape, DXF, ASCII of Excel. De waarden in het ASCII-bestand worden gescheiden door komma's.


Topografische kaart

Actuele topografische kaarten van Nederland op schaal 1:10.000, 1:25.000 en 1:50.000:

 • te gebruiken als wandelkaart, fietskaart of routekaart;
 • geschikt voor technisch gebruik;
 • ook gelamineerd verkrijgbaar.

Beschrijving

Met topografische kaarten van het Kadaster krijgt u een volledig beeld van het terrein en het landschap, zoals huizen, straten, water, bos en plaatsnamen. Straatnamen staan niet op een topografische kaart, met uitzondering van grote rijkswegen.

Topografische kaarten zijn verkrijgbaar op 3 schalen:

Schaal 1:10.000

 • onvertekend beeld van de topografie;
 • geschikt voor technische doeleinden zoals het maken van bestemmings- en landinrichtingsplannen (niet geschikt voor toeristisch gebruik);
 • kaartbeeld 100 x 62,5 cm (geeft een terrein weer van 10 x 6,25 km);
 • leverbaar volgens de standaard bladwijzer of een vrij te kiezen uitsnede. Uw keuze geeft u aan tijdens het bestelproces;  
 • geplot in grijs.

Schaal 1:25.000

 • zeer gedetailleerd beeld van de topografie;
 • geschikt als fietskaart of wandelkaart;
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 10 x 12,5 km);
 • afmeting kaartbladen (incl. legenda) 57 x 60 cm;
 • geplot in kleur.

Schaal 1:50.000

 • enigszins vereenvoudigd beeld van de topografie;
 • geschikt als routekaart;
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 20 x 25 km);
 • afmeting kaart (incl. legenda) 57 x 60 cm;
 • geplot in kleur.

Schaal 1:100.000

 • vereenvoudigd beeld van de topografie;
 • geschikt als routekaart en overzichtskaart;
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 40 x 50 km);
 • afmeting kaart (incl. legenda) 57 x 60 cm;
 • geplot in kleur.

De kaarten op schaal 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000 zijn ook in gelamineerde uitgave verkrijgbaar.

Tarieven

- schaal 1:10.000, grijsdruk, ongevouwen € 10,25
- schaal 1:25.000, kleurendruk, gevouwen of ongevouwen € 5,50
- schaal 1:25.000, kleurendruk, geplastificeerd € 9,60
- schaal 1:50.000, kleurendruk, gevouwen of ongevouwen € 5,50
- schaal 1:50.000, kleurendruk, geplastificeerd € 9,60
- verzendkosten papieren levering via post, per verstrekking € 3,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bestel kaartbladen van de Topografische kaarten in de webwinkel.

Kaartbladen van de Topografische kaarten 1:25.000 en 1:50.000 kunt u ook op afspraak kopen aan de balie van het Kadasterkantoor in Zwolle.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Topografische kaart binnen 5 werkdagen toe.

Meer informatie

Wilt u van meerdere deelkaarten een grote kaart laten maken of hebt u andere wensen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcenter.


Mijn Kadaster

Een abonnement op Mijn Kadaster biedt u een aantal voordelen:

 • snel online producten bestellen en informatie raadplegen;
 • lagere tarieven voor bepaalde producten;
 • de bestelstatus van uw producten bekijken.

Beschrijving

Bent u een zakelijke klant van het Kadaster en maakt u regelmatig gebruik van de producten en diensten van het Kadaster? Dan is een jaarabonnement op Mijn Kadaster interessant voor u. Met Mijn Kadaster hebt u toegang tot online diensten van het Kadaster en kunt u online producten bestellen. Mijn Kadaster is 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die Mijn Kadaster u biedt? Bekijk dan onderstaande film.


Een standaardabonnement op Mijn Kadaster geeft u toegang tot:

Standaardabonnement

 • Kadaster-on-line
  Met Kadaster-on-line kunt u kadastrale en hypothecaire informatie online aanvragen en inzien.
 • Kadata internet
  Met Kadata internet kunt u vastgoedinformatie online aanvragen en inzien.

Uw abonnement uitbreiden

Afhankelijk van uw gebruiksdoel kunt u uw abonnement op Mijn Kadaster onder andere uitbreiden met de volgende diensten:

 • BAG
  Gegevens uit de BAG inzien en producten uit de BAG bestellen.
 • KLIC
  Voor het doen van graafmeldingen, oriëntatieverzoeken en calamiteitenmeldingen voor grondroerders. Netbeheerders kunnen hier belangen en communicatiegegevens beheren en certificeringstesten uitvoeren.  
 • Web-ELAN
  Voor het elektronisch aanleveren van stukken. Bedoeld voor notariaat, deurwaarders en provincies.
 • Splits
  Applicatie voor het splitsen van kadastrale percelen met voorlopige kadastrale grenzen.
 • KIK-inzage
  Webservice voor het uitvoeren van kadastrale inzages en het aanvragen van een aantal kadastrale producten. 

Meerdere gebruikers

Per organisatie volstaat 1 abonnement op Mijn Kadaster. Binnen een account kunt u meerdere gebruikers aanmaken.

Als u een abonnement aanvraagt, geeft u aan wie binnen uw organisatie de eerste beheerder van Mijn Kadaster wordt. Deze persoon is aanspreekpunt voor het Kadaster, mag gebruikers toevoegen en verwijderen, gebruikersgegevens wijzigen en bepaalt voor elke gebruiker de toegangsrechten.

Tarieven

Tarieven Mijn Kadaster

Abonnement Mijn Kadaster, per kalenderjaar  € 60,00
Abonnement Mijn Kadaster, per kalenderjaar bij automatische incasso  € 30,00


Daarnaast brengen wij u kosten voor de afgenomen producten en diensten in rekening. Die kosten zijn vermeld in Mijn Kadaster én u vindt ze in het tarievenoverzicht.

 • U betaalt per kalenderjaar. Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is een maand. Wilt u uw abonnement voor het volgende jaar opzeggen? Doe dit dan vóór 1 december. Tussentijds opzeggen kan ook, u ontvangt dan echter geen abonnementsgeld retour.
 • Als u uitsluitend toegang wilt tot de diensten van KLIC betaalt u géén abonnementskosten.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Aanmelden Mijn Kadaster

Meld u aan voor Mijn Kadaster met het aanmeldformulier Mijn Kadaster.

U betaalt per kalenderjaar. Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is een maand. Wilt u uw abonnement voor het volgende jaar opzeggen? Doe dit dan vóór 1 december. Tussentijds opzeggen kan ook, u ontvangt dan echter geen abonnementsgeld retour.

Toegang tot diensten KLIC

Maakt u geen gebruik van andere diensten in Mijn Kadaster en wilt u uitsluitend toegang tot de diensten van KLIC? Dan betaalt u geen abonnementskosten. Meld u aan voor KLIC met het aanmeldformulier Mijn Kadaster–Klic.

Toegang tot BAG

Om gebruik te kunnen maken van de producten BAG Compact en BAG Extract hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster, aangevuld met de BAG functionaliteit. Dit abonnement vraagt u aan met het aanmeldformulier Mijn Kadaster-BAG.

Hebt u al een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u dit formulier ook gebruiken om alleen de BAG functionaliteit aan te vragen.

Specificaties

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Kadaster volstaat een standaard internetbrowser. Voor een correcte werking moet uw internetbrowser een aantal standaardfuncties ondersteunen.

U kunt dit eenvoudig testen. In het testresultaat ziet u welke standaardfuncties wel of niet ondersteund worden:

 • Uw browser ondersteunt geen JavaScript. Update uw internetbrowser naar de laatste versie of gebruik een andere internetbrowser.
 • Uw browser ondersteunt geen Cookies. Raadpleeg de Help van uw internetbrowser om de instellingen zodanig te wijzigen dat deze wel cookies accepteert.
 • Uw browser ondersteunt geen Stylesheets. Update uw internetbrowser naar de laatste versie of gebruik een andere internetbrowser.
 • Uw browser ondersteunt geen SSL en Frames. Als u de inlogpagina kunt raadplegen, ondersteunt uw internetbrowser SSL en Frames. Is dit niet het geval, update dan uw internetbrowser naar de laatste versie of gebruik een andere internetbrowser.

Veiligheid

Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, maakt Mijn Kadaster gebruik van een beveiligde internetverbinding.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan eens een kijkje bij Mijn Kadaster vraag en antwoord.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een inlogcode en een wachtwoord. Hiermee hebt u toegang tot Mijn Kadaster. 

Abonnementhouders

Direct inloggen

Hebt u al een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u direct inloggen.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u de eerste beheerder van Mijn Kadaster wijzigen of het wachtwoord van de eerste beheerder wijzigen? Dat kan met het formulier Wijzigen eerste beheerder.

Gebruik maken van automatische incasso

Hebt u een abonnement zonder automatische incasso afgesloten en wilt u daar alsnog gebruik van maken? Vul dan het Aanmeldformulier automatische incasso in.

Uw abonnement opzeggen

Wilt u uw abonnement op Mijn Kadaster beëindigen? Vul dan het Opzegformulier Mijn Kadaster in.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan eens een kijkje bij Mijn Kadaster vraag en antwoord.


Verklaring van niet-teboekstelling schip

Met een Verklaring van niet-teboekstelling kunt u:

 • uw boot of schip bij een kadaster in het buitenland registreren;
 • een hypotheek aanvragen in het buitenland.

Beschrijving

Een Verklaring van niet-teboekstelling schip bewijst dat uw boot of schip niet is ingeschreven (of ingeschreven is geweest) in de openbare registers van het Kadaster in Nederland. U hebt dit bewijs nodig als u uw schip in een buitenlands kadaster wilt registreren en/of in het buitenland een hypotheek wilt aanvragen.

Op de verklaring staan:

 • de naam van het schip;
 • de bouwgegevens en omschrijving van het schip;
 • een aantekening dat er geen hypotheken en beslagen op het schip staan geregistreerd in Nederland.

Het is ook mogelijk de verklaring te ontvangen in het Duits, Engels of Frans.

Gewaarmerkt document

De Verklaring van niet-teboekstelling schip is een gewaarmerkt document. Dat betekent dat het een officieel document is, ondertekend door 'De bewaarder van het Kadaster en de openbare registers'.

Tarieven

Verklaring van niet-teboekstelling schip, per schip € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de Verklaring van niet-teboekstelling schip binnen 2 werkdagen toe.