Onderzoek

Columbus Challenge

Columbus is een online idee-omgeving van het Kadaster. Vanuit ons Meerjarenbeleidsplan kiezen we een thema. Hieraan koppelen we een uitdagende vraag, een 'challenge'. Medewerkers, klanten en relaties krijgen een periode van 6 tot 8 weken om ideeën voor oplossingen aan te dragen. In deze periode kunnen zij ook reageren op ideeën van anderen en een stem uitbrengen op hun favoriet. Het Kadaster werkt de beste en meest haalbare ideeën verder uit en financiert ze eventueel. Met deze 'open innovatie' wil het Kadaster vraagstukken efficiënter oplossen en de betrokkenheid met zijn omgeving vergroten. Eén van de challenges was bijvoorbeeld 'Modern Werkgeverschap'. Hierover zijn bij het Kadaster veel originele ideeën binnengekomen. Meer over de Columbus Challenge leest u in onderstaand artikel.

ID in a Day

Het Kadaster organiseert elk jaar het evenement 'ID in a Day'. Tijdens deze dag krijgen studenten de kans om binnen één dag een innovatief productidee te ontwikkelen op basis van geo-informatie van het Kadaster. Op deze manier kan het Kadaster gebruik maken van hun originele invalshoeken. Zo won in 2012 het idee 'Mijn Hemel'. Dit idee was een oplossing voor het probleem dat een teveel aan regenwater wordt afgevoerd via het riool, in plaats van opgenomen in de grond. Wat de oplossing is? Dat leest u in onderstaand artikel.

Afstudeeronderzoek

Het Kadaster heeft regelmatig plek voor afstudeerders. Beschikbare stage- en afstudeerplaatsen zijn te vinden op onze website Werken bij het Kadaster.