Woningcorporatie krijgt zicht op huursector Haarlem

De nieuwe Woningwet verplicht gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties samen afspraken te maken. Bijvoorbeeld: hoeveel sociale huurwoningen zijn nodig? Zo ook in Haarlem. Woningcorporatie Elan Wonen vroeg zich af: hoeveel andere verhuurders dan corporaties zijn er eigenlijk?
Woningcorporatie krijgt zicht op huursector Haarlem

"Als je weet wat je voorheen niet wist, kunnen er betere afspraken gemaakt worden."

Was getekend: Chris Schaapman, directeur-bestuurder bij Elan Wonen in Haarlem. De gemeente maakt het woonbeleid, de corporaties doen een voorstel voor hun bijdrage en de huurdersorganisaties praten mee. Zo maakt Haarlem een gezamenlijke woonvisie.

Hoe ziet de Haarlemse woningmarktambitie eruit? Wat wilde Elan wonen weten en wat heeft het Kadaster daarvoor geleverd?

Lees meer

Bijwerken pandenlaag vertraagd

Het bijwerken van de pandenlaag heeft vertraging opgelopen.
Bijwerken pandenlaag vertraagd

Als gevolg van de instabiliteitsproblemen bij PDOK afgelopen week, heeft het bijwerken van de pandenlaag vertraging opgelopen. De pandenlaag wordt als achtergrond van de BAG viewer gebruikt.

Gevolg is dat niet in alle gevallen de actuele geometrie van de BAG objecten weergegeven wordt. Ook de zoekfunctie is minder actueel. Daarnaast zijn nieuwe objecten via de standaardzoekfunctie niet altijd te vinden op basis van het adres of de postcode huisnummercombinatie. Objecten zijn wel te raadplegen via het zoeken op het objectID of via de uitgebreide zoekfunctionaliteit.

We verwachten dat de BAG-viewer vanaf dinsdag 11 oktober weer volledig actueel is.

Onze excuses voor het ongemak.


24 nieuwe Landmeters gezocht

We zoeken 24 enthousiaste landmeters (mannen en vrouwen) voor heel Nederland (behalve het oosten van Gelderland en Overijssel).
24 nieuwe Landmeters gezocht

Wat doet een Landmeter?

Als Landmeter bespreek je met de klant de ligging van de nieuwe (kadastrale) grenzen, waarna je de nieuwe grenzen inmeet voor de kadastrale registratie. Met gebruik van moderne technologie, verwerk je de gegevens thuis of op kantoor. Je hebt de vrijheid een eigen dagindeling te maken door binnen- en buitenwerk efficiënt te combineren. Je werkt zelfstandig en hebt voor het klantbezoek een auto ter beschikking. Kortom een functie met veel zelfstandigheid, waarbij er kansen zijn je verder te ontwikkelen in het landmeetkundige werk, bijvoorbeeld als Specialist Grensreconstructie.

Hoe word ik Landmeter?

We starten een opleidingsprogramma op 1 maart 2017 in Rotterdam en op 3 april 2017 in Arnhem. Dit duurt ongeveer 13 weken. Je krijgt eerst een opleiding voor het aanwijs halen; een combinatie van theorie en training-on-the-job. Na 1 jaar praktijkervaring, word je verder opgeleid tot Landmeter. Samenvattend bieden we een leerwerktraject van 2,5 jaar met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Heb je interesse? Kijk voor meer informatie op www.werkenbijhetkadaster.nl.


Webinar januari wegwijs in ruimtelijkeplannen.nl

U kunt inschrijven voor de webinar waarin we op duidelijke wijze aangeven hoe u als makelaar de bestemming van een specifieke locatie vindt en de relevante bestemmingsplannen opzoekt.
Webinar januari wegwijs in ruimtelijkeplannen.nl

Webinar waarin u hoort:

 • hoe u gratis de bestemming van een specifieke locatie vindt;
 • hoe u relevante bestemmingsplannen in de directe omgeving opzoekt.

Voor en tijdens de webinar hebt u de mogelijkheid vragen te stellen aan onze specialist. Na afloop ontvangt u de presentatie in uw mailbox.

In antwoord op onze vraag wat u als makelaar een interessant onderwerp vindt voor een webinar, stond ‘ruimtelijke plannen’ hoog op de lijst. Daarom maken wij u in onze eerstvolgende webinar wegwijs in www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanmelden

De eerdere webinars over dit onderwerp werden bijzonder goed bezocht. Daarom herhalen we deze  op donderdag 12 januari 2017 (09:30 tot 10:00). U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier.

De deelname is gratis


Verdrag grenscorrectie tussen Nederland en België in bijzijn van beide koninklijke paren getekend

Op maandag 28 november werd het verdrag getekend door de Nederlandse en Belgische minister van Buitenlandse Zaken.
Verdrag grenscorrectie tussen Nederland en België in bijzijn van beide koninklijke paren getekend

Tijdens het staatsbezoek van het Belgisch Koningspaar aan Nederland ondertekenden de ministers van Buitenlandse Zaken van België en Nederland in Amsterdam het Verdrag voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet (Visé).

Proces verbaal getekend

De ondertekening door minister Koenders van Buitenlandse Zaken en de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Reynders vond plaats in het Koninklijk Paleis in Amsterdam op maandag 28 november 2016 onder toeziend oog van de beide Koningsparen. Met de ondertekening van het Verdrag is de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet (Visé) bijna een feit.

 

Op 30 augustus bereikte de Koninklijke grenscommissie overeenstemming over het onderhavige proces-verbaal, dat als basis diende voor het formele grensverdrag. Samen met de Belgische collega’s is er een kaart met geografische coördinaten integraal toegevoegd aan het uiteindelijke verdrag. Op 30 augustus jl. werd dit proces verbaal ondertekend door o.a. Frank Tierolff (lid van de grenscommissie).

Ingangsdatum grenscorrectie

Nadat het besluit door beide parlementen is bekrachtigd (2017) zal de grenscorrectie volgens de regels van de grensverdragen ingaan op de 1e dag van het nieuwe jaar: 1 januari 2018. Het verdrag wordt op een gegeven moment in het Openbaar Register ingeschreven. Door de Belgisch-Nederlandse grens weer gelijk te trekken met de loop van de rivier staat België 16,37 hectare af aan Nederland, en Nederland 3,09 hectare grondgebied aan België.

Waarom deze grenscorrectie?

Bekijk de film 'Grensverleggend Nabuurschap'  


Onderhoud BGT Controle- en Registratieservice maandag 28 november

De BGT Controle- en Registratieservice is maandag 28 november van 18.00 uur tot 21.00 uur niet beschikbaar.
Onderhoud BGT Controle- en Registratieservice maandag 28 november
De BGT Controle- en Registratieservice is maandag 28 november van 18.00 uur tot 21.00 niet beschikbaar. We voeren op dat moment onderhoudswerkzaamheden uit. Onze excuses voor het ongemak.

Levertijd BRK Levering jaarafsluiting 2016

In verband met het tijdig versturen van de belastingaanslagen hebben gemeenten en belastingsamenwerkingen gevraagd wanneer alle mutaties van 2016 geleverd zijn.
Levertijd BRK Levering jaarafsluiting 2016

Het Kadaster levert dagelijks mutaties van BRK Levering. De maximale levertijd is 15 werkdagen, in de praktijk leveren we mutaties vaak binnen twee weken. Wij verwerken en leveren alle decembertransacties zo snel mogelijk. Hier kunnen wij echter geen garanties over geven. Wanneer alle decembertransacties zijn verwerkt, informeren wij u direct via de nieuwsbrief BRK Levering.


Tarieven omlaag in 2017

Per 1 januari verlagen we een aantal tarieven met maximaal 25%
Tarieven omlaag in 2017

Door het aanhoudend herstel van de vastgoedmarkt is deze verlaging mogelijk. Het Kadaster kan naar verwachting de komende jaren met dit lagere tariefniveau kostendekkend opereren. Daarnaast worden enkele wijzigingen in de tariefstructuur doorgevoerd.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2016 zijn:

 • Verlaging meest voorkomende tarieven voor inschrijving met 25%;
 • Verlaging tarief splitsingen op verzoek van € 480,00 naar € 400,00; 
 • Verlaging basistarief producten via Kadaster-on-line van € 2,80 naar € 2,40; 
 • Verlaging tarief KLIC-meldingen van € 21,50 naar € 19,00.

Een volledig overzicht van de tarieven van 2017 vindt u op onze tarievenpagina


Samenwerkingsovereenkomst met Indonesië getekend

De ondertekening maakte deel uit van het programma van de economische missie van minister-president Rutte, ministers Ploumen en Schultz van Haegen en staatsecretaris Dijksma deze week in Indonesië.
Samenwerkingsovereenkomst met Indonesië getekend

Op 23 november ondertekende Kees de Zeeuw, directeur van Kadaster International, een convenant samen met Gabriel Triwibawa, Directeur Planning and Cooperation van het Indonesische ministerie van Agrarische Zaken en Ruimtelijke Ordening (ATR/BPN). Dit convenant is de start van een samenwerking tussen de twee organisaties met als doel de land registratie in Indonesië te versnellen. 

De Indonesische minister van Agrarische Zaken en Ruimtelijke Ordening heeft als doel gesteld om in 2025 het volledige land te hebben geregistreerd. Op dit moment staat de teller op 35%. Om het doel te bereiken, gaan we diverse 'Fit-For-Purpose' methoden onderzoeken die hiervoor het beste ingezet kunnen worden. Te denken valt aan het vereenvoudigen van landmeetstandaarden (waardoor het makkelijker en betaalbaarder wordt) en aan het gebruiken van crowdsourcing voor het inwinnen van gegevens. 

De ondertekening maakte deel uit van het programma van de economische missie van minister-president Rutte, ministers Ploumen en Schultz van Haegen en staatsecretaris Dijksma deze week in Indonesië.


Overzicht mutaties downloadservice BRK Levering

Om zeker te weten dat u geen mutaties heeft gemist kunt u voor uw abonnement een overzicht mutaties downloadservice BRK Levering opvragen bij het Kadaster.
Overzicht mutaties downloadservice BRK Levering

In het overzicht zijn alle mutaties vermeld die op de afgifteservice (GDS2) staan van uw abonnement, inclusief de vermelding of de mutatie opgehaald is. U kunt dit overzicht opvragen tot maximaal 1 jaar terug. Het is ook mogelijk om een bepaalde periode tot maximaal 1 jaar terug op te vragen. U kunt dit bij uw aanvraag vermelden.

Klik hier om uw overzicht eenvoudig op te vragen. Of stuur zelf een e-mail aan brk@kadaster.nl met als onderwerp: Overzicht mutaties downloadservice BRK Levering opvragen.


Onjuistheden melden met 'Verbeter de kaart'

Vanaf 23 november kunt u onjuistheden in basisregistratie topografie (BRT) melden via een nieuw terugmeldsysteem 'Verbeter de kaart'.
Onjuistheden melden met 'Verbeter de kaart'

'Verbeter de kaart' is een eenvoudig terugmeldsysteem waarmee u als BRT-gebruiker geconstateerde onjuistheden laagdrempelig kunt doorgeven. Dit systeem gebruiken wij ook voor de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Alle BGT- en BRT-gebruikers kunnen via dit kanaal afwijkende situaties in de BGT en in de verschillende BRT-producten (TOP10NL, TOP25, TOP50, TOP100, TOP250, TOP500) op een digitale kaart signaleren.

Waarom een nieuw terugmeldsysteem?

Een eenvoudig en laagdrempelig terugmeldsysteem stimuleert om gevonden onjuistheden sneller door te geven aan de bronhouder. Meer meldingen helpt de bronhouder om de kwaliteit van de bronbestanden te verbeteren. Dit zorgt weer voor een beter product.

Het vorige BRT-terugmeldsysteem heeft bewezen dat een eenvoudig terugmeldsysteem in de praktijk goed werkt. Verbeter de Kaart is een vervolg hierop. U kunt niet alleen op de TOP10 meldingen doen, maar op alle producten van de BRT én op de BGT. We proberen te komen tot één generiek terugmeldsysteem voor meerdere basisregistraties. 'Verbeter de kaart' voor BGT en BRT is een goede start op weg naar de realisatie van dit doel.

Meer informatie

BRT-terugmelden.


Persoonsgegevens in ‘BRK Levering stand’

Binnenkort ontvangt u bij een standlevering van BRK Levering actuele natuurlijke persoonsgegevens. Nu hebben deze gegevens nog een peildatum van 1 januari 2013. Dit levert bij een aantal afnemers problemen op.
Persoonsgegevens in ‘BRK Levering stand’

In het 4e kwartaal 2016 voeren wij een wijziging door in onze systemen. Hierdoor ontvangt u actuele natuurlijke persoonsgegevens bij een standlevering van BRK Levering. Deze aanvullende informatie noemen wij comfortinformatie. De comfortinformatie is tot nu toe niet actueel maar met een peildatum van 1 januari 2013. Dit levert bij een aantal van onze afnemers problemen op.

Deze wijziging heeft geen betrekking op mutatieberichten maar levert wel een wijziging op in de comfortinformatie. De comfortinformatie van personen in de “wordt”-situatie van het vorige mutatiebericht kan inhoudelijk anders zijn dan de comfortinformatie van natuurlijke personen in de “was”-situatie van het opvolgende mutatiebericht. De groep van natuurlijke persoonsid’s (BSN en NEN3610 identificatie van persoon) is wel gelijk omdat wij  de comfortinformatie van natuurlijke personen aanpassen in de database voor BRK Levering. Deze wijziging is afgestemd met uw softwareleverancier, u kunt uw berichten op de gebruikelijke manier blijven verwerken.


Planningswijziging KLIC-WIN

De planning voor KLIC-WIN is gewijzigd.
Planningswijziging KLIC-WIN

In eerdere berichtgeving over de Go Live planning van KLIC-WIN is een planningswijziging aangekondigd. In dit bericht informeren wij u op hoofdlijnen over deze wijziging. Met een aantal stakeholders (netbeheerders, service providers en koepel vertegenwoordigers van grondroerders) wordt in overleg nader op de onderliggende details ingegaan.

Noodzaak planningswijziging 

 • de reeds bij het INSPIRE-deel van het systeem opgelopen vertraging werkt door in de toekomstige planning van KLIC-WIN;
 • er zijn, ondanks een zorgvuldige voorbereiding met de gehele sector, wederom (een) IMKL wijziging(en) noodzakelijk;
 • ervaringen van de afgelopen periode worden als maatstaf genomen voor toekomstige ontwikkelingen, waardoor er meer tijd ingeruimd wordt voor pilots, beta testen en acceptatietesten;
 • afronding en uitrol van de basic Viewer in 2017. 

Planningsconsequenties op hoofdlijnen

 • het INSPIRE=systeemdeel is in november 2016 technisch gereed voor productie. Het moment van de operationele live gang is afhankelijk van de wetgever;
 • implementatie WION Netinformatie en Documenten is voorzien voor Q3 2017;
 • implementatie WION Decentraal is voorzien voor Q4 2017;
 • implementatie WION Eis Voorzorgsmaatregelen is voorzien voor Q4 2017;
 • voor de implementatie is indicatief rekening gehouden met een doorlooptijd van 6 maanden per fase (systeemdeel);
 • voor pilots en (beta-) testen worden gedetailleerde planningsafspraken gemaakt met de direct betrokkenen.


Prijs koopwoningen in oktober bijna 6 procent hoger

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.
Prijs koopwoningen in oktober bijna 6 procent hoger

Bestaande koopwoningen waren in oktober 5,6 procent duurder dan in oktober 2015. Deze toename is wat kleiner dan in augustus en september. In augustus werd met 6 procent de hoogste prijsstijging in 14 jaar genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen 12,7 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 11,5 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 12,7 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in oktober 2016 ongeveer even hoog als in juli 2005.

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard


Onderhoudswerkzaamheden gaan niet door

De geplande onderhoudswerkzaamheden op zondag 20 november gaan niet door.
Onderhoudswerkzaamheden gaan niet door
De geplande onderhoudswerkzaamheden op zondag 20 november gaan niet door. KIK-inzage is gewoon beschikbaar.

Gegevens voor vastgoedwaardering 2016

Als woningcorporatie moet u vóór 1 februari 2017 uw vastgoed tegen marktwaarde gewaardeerd hebben. Het Kadaster heeft veel informatie beschikbaar die u hierbij kan helpen.
Gegevens voor vastgoedwaardering 2016

In het kader van de Woningwet moet het vastgoed van woningcorporaties vóór 1 februari 2017 tegen de marktwaarde gewaardeerd zijn. Het Handboek Marktwaardering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschrijft welke gegevens van het vastgoed hiervoor beschikbaar moeten zijn. Een groot deel van deze informatie kunt u snel en tegen een gering tarief bij ons opvragen.  

Verrijking van uw vastgoedbestand met BAG- en kadastrale gegevens

Op uw verzoek vullen wij uw VHE-bestand aan met componenten als de kadastrale aanduiding, oppervlakte, perceelgrootte en het bouwjaar. Hiervoor gebruiken wij gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Meer informatie en aanvragen 

Verrijking van uw bestand met woningtype

Ook kunnen wij uw VHE-bestand aanvullen met het woningtype van de woningen, bijvoorbeeld appartement, hoekwoning of vrijstaande woning. Woningtypering aanvragen 

Verkoopkans bepalen met behulp van referentiepanden

In het overzicht van referentiepanden ziet u welke vergelijkbare woningen in de omgeving zijn verkocht en wat deze hebben opgebracht. Deze informatie kan u helpen de waarde van een woning te bepalen en geeft u een indruk van de verkoopkans. U bepaalt zelf de selectiecriteria voor de gewenste referentiepanden. Meer informatie en aanvragen 

Actueel overzicht corporatiebezit

Ook voor een actuele opgave van het bezit van uw corporatie kunt u bij het Kadaster terecht. Wilt u hier meer over weten of hebt u andere vragen? Neem dan contact met ons op.


Onderhoud KIK-inzage 20 november

Kadaster-on-line en KIK-inzage tijdelijk niet beschikbaar.
Onderhoud KIK-inzage 20 november

In verband met onderhoudswerkzaamheden zijn Kadaster-on-line en KIK-inzage op zondag 20 november van 10:50 uur tot 12:00 uur niet beschikbaar.

Onze excuses voor het ongemak.


2-onder-1-kapwoningen populair in oktober 2016

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van oktober 2016. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.
2-onder-1-kapwoningen populair in oktober 2016

In oktober 2016 registreerde het Kadaster 17.339 verkochte woningen. Dit is een stijging van 6,2% ten opzichte van oktober 2015 (16.324). Vergeleken met de voorgaande maand, september 2016, is er sprake van een daling van 17.5%. Het Kadaster registreerde toen 21.009 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning. 

Woningtypen

Vergeleken met oktober vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. 2-onder-1-kapwoningen stijgen het meest met 12,1%. Bij vrijstaande woningen is de stijging het minst met 1,2%. Ten opzichte van de vorige maand, september 2016, zien we alleen dalingen. De daling is het grootst bij vrijstaande woningen: 20,2%. 2-onder-1-kapwoningen dalen het minst met 13,6%.

Provincies

Ten opzichte van oktober 2015 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in de meeste provincies. De stijging is het grootst in Flevoland met 30,2%. In de provincies Noord Holland (-3,6%), Groningen(-5,6%) en Utrecht (-7,2%) zien we een daling. Vergeleken met september 2016 dalen alle provincies. In Utrecht (-26,2%) is de grootste daling en in Flevoland (-7,9%) de kleinste.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in oktober 2016 met 3,7% toe ten opzichte van oktober vorig jaar, van 23.357 naar 24.229. Vergeleken met september 2016 (28.819) is er sprake van een daling van 15,9%.

Executieveilingen

In oktober 2016 vonden 183 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 29,6% ten opzichte van oktober 2015 (260).

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Kadaster registreert in oktober 2016 meer verkochte woningen

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van oktober 2016. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.
Kadaster registreert in oktober 2016 meer verkochte woningen

In oktober 2016 registreerde het Kadaster 17.339 verkochte woningen. Dit is een stijging van 6,2% ten opzichte van oktober 2015 (16.324). Vergeleken met de voorgaande maand, september 2016, is er sprake van een daling van 17.5%. Het Kadaster registreerde toen 21.009 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning. 

Woningtypen

Vergeleken met oktober vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. 2-onder-1-kapwoningen stijgen het meest met 12,1%. Bij vrijstaande woningen is de stijging het minst met 1,2%. Ten opzichte van de vorige maand, september 2016, zien we alleen dalingen. De daling is het grootst bij vrijstaande woningen: 20,2%. 2-onder-1-kapwoningen dalen het minst met 13,6%.

Provincies

Ten opzichte van oktober 2015 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in de meeste provincies. De stijging is het grootst in Flevoland met 30,2%. In de provincies Noord Holland (-3,6%), Groningen(-5,6%) en Utrecht (-7,2%) zien we een daling. Vergeleken met september 2016 dalen alle provincies. In Utrecht (-26,2%) is de grootste daling en in Flevoland (-7,9%) de kleinste.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in oktober 2016 met 3,7% toe ten opzichte van oktober vorig jaar, van 23.357 naar 24.229. Vergeleken met september 2016 (28.819) is er sprake van een daling van 15,9%.

Executieveilingen

In oktober 2016 vonden 183 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 29,6% ten opzichte van oktober 2015 (260).

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.

 • aantal verkochte woningen
 • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
 • gemiddelde hypotheeksom
 • onvrijwillige veilingen
 • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
 • aantal geregistreerde schepen
 • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
 • gemiddelde koopsom*

* de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21e.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, afdeling communicatie, telefoon 088-183 32 94.


Pokemons en Sleeping Beauty: gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling

9 tot 11 november vond het internationale congres ‘Land Consolidation / Readjustment for Sustainable Development’ (gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling) plaats. Het Kadaster, FAO*, LANDNET* en FIG* organiseerden dit symposium.
Pokemons en Sleeping Beauty: gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling

“Geen Pokemons in Apeldoorn, maar er zijn genoeg schatten te vinden.” Dat zei Dorine Burmanje tegen ruim 200 landinrichtingsexperts uit 52 landen. Zij namen 9 tot 11 november deel aan het congres ‘Land Consolidation / Readjustment for Sustainable Development’ (gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling). Het Kadaster, FAO*, LANDNET* en FIG* organiseerden dit symposium. 

Grondruil universeel toepasbaar

100 jaar na de eerste ruilverkaveling in Nederland is het ruilen van grond nog steeds een heel nuttig instrument voor het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Daar zijn de internationale experts het over eens. Het gaat daarbij al lang niet meer alleen om de landbouw. Ook hedendaagse problematiek zoals heftige neerslag en stijging van zeespiegel door de klimaatverandering, verstedelijking en regionale krimp, infrastructuurprojecten en natuurontwikkeling hebben baat bij herverkaveling. Geen land en geen situatie is hetzelfde, maar grond ruilen is universeel toepasbaar. Goede geo-informatie is daarbij belangrijk. “Geen top zonder solide basis”, zei Hans Mommaas (PBL*) over het stelsel van basisregistraties dat wij in Nederland kennen.

Herkaveling is Sleeping Beauty

Het ruilen van grond vraagt om goede spelregels voor het ruilen. Wordt er bijvoorbeeld geruild op basis van grondeigendom of grondgebruik? Een wettelijke regeling en een onpartijdige uitvoerder kunnen zorgen voor draagvlak onder de grondeigenaren en –gebruikers. In veel landen bestaat er al een wettelijke regeling. Toch is herverkaveling bij veel politici en bestuurders nog erg onbekend, en daarmee onbemind. Er zijn veel meer toepassingen denkbaar. Rachelle Alterman (Technion, Israel) noemde herverkaveling daarom de “sleeping beauty” onder de instrumenten voor gebiedsinrichting. Morten Hartvigsen (FAO) haakte hierop in zijn verhaal over landinrichting in Centraal en Oost-Europa: “In Estland is de sleeping beauty ontwaakt!”.

Bijdragen aan doelstellingen Verenigde Naties

In verschillende parallelsessies wisselden de experts tijdens het congres uitvoerig van gedachten over gebiedsontwikkeling in landelijk en stedelijk gebied. Met elkaar veel presenteerden zij veel voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

*Afkortingen:

FAO= Food and Agriculture Organization (van de Verenigde Naties)

LANDNET= Netwerkorganisatie van professionals op het gebied van landgebruik en grondmarkt

FIG= Fédération Internationale des Géomètres (internationale organisatie van landmeters/geodeten)

PBL= Planbureau voor de Leefomgeving

Meer informatie