Kadaster RSS Feeds WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

Migratie Landelijke Voorziening WKPB naar nieuw IT-platform

Bronhouders van de WKPB hebben tot 1 februari 2017 om hun software aan te (laten) passen aan het nieuwe platform.

RSS feeds verhuizen naar nieuwe URL

Onze RSS feeds verhuizen naar een nieuwe URL. Abonneer u maandag 17 oktober opnieuw om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Erfgoedwet in werking getreden

Vrijdag 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. De wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken is van kracht geworden.

Codewijziging EW door Erfgoedwet per 1 juli 2016

Naar verwachting treedt op 1 juli 2016 de Erfgoedwet in werking. Daarbij hoort een wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. .