Historisch onderzoek

Nederland heeft sinds 1832 een Kadaster. Sindsdien wordt informatie over onroerende zaken in onze registratie bewaard en bijgewerkt. Wilt u weten wie in de 19de eeuw eigenaar was van een bepaald stuk grond, woning, boerderij of ander gebouw? Of wilt u weten welke rechten er op een stuk grond gevestigd waren? Bij deze en andere historische vraagstukken helpen onze archieven u een eind op weg. Naast onroerende zaken, registreren we ook schepen en luchtvaartuigen. 

Archieven

Onze registraties bestaan uit registers (in boekvorm) en kaartsystemen. Een deel hiervan is gedigitaliseerd of op microfilm gezet. In ons archief vindt u bijvoorbeeld: 

  • Kadastrale leggers en hulpregisters om percelen, rechten en gerechtigden op te zoeken. Deze registers zijn  de voorloper van de Basisregistratie Kadaster (BRK). *
  • Hulpkaarten (kaarten op schaal met de begrenzing van nieuw gevormde kadastrale percelen). *
  • Veldwerken (door landmeters ter plaatse gemaakte schetsen met meetgegevens). *
  • NotariĆ«le akten, voor zover deze bij het Kadaster in bewaring zijn gegeven. *

* De periode waarover deze archiefstukken beschikbaar zijn, kan verschillen.

Onderzoek in Archief en Documentatiecentrum

Ons Archief en Documentatiecentrum bevindt zich in het Kadasterkantoor te Arnhem. Onderzoek in ons Archief en Documentatiecentrum is mogelijk als uw onderzoek gericht is op de historie van een perceel of gebouw en geen commercieel doel heeft.

Wilt u onderzoek in ons Archief en Documentatiecentrum doen? Dien dan een Aanvraag historisch onderzoek in. Wordt uw bezoek gehonoreerd, dan kunt u een Afspraak historisch onderzoek maken. Neem voorafgaand aan uw bezoek de bezoekersregeling goed door!

Bezoekadres:
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem

Historische kaarten

Het Kadaster heeft een grote collectie historische topografische kaarten. Deze kunt u via onze website bestellen. Bekijk onze historische kaartproducten

Tarieven

Registers en kaart- en beeldmateriaal die onder de Archiefwet vallen en ouder zijn dan 20 jaar, zijn kosteloos in te zien. Voor reproducties vragen wij een vergoeding.

'Aan de slag in de kadastrale archieven'
Doet u graag historisch onderzoek? In het boek 'Aan de slag in de kadastrale archieven' vindt u informatie om een historisch onderzoek in de kadastrale archieven te beginnen.