BAG Bevragen

BAG Bevragen

BAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten:

 • directe toegang tot alle gegevens uit de BAG;
 • gegevens op basis van levenscyclus of peildatum.

Beschrijving

BAG Bevragen biedt u webservices waardoor u gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) via eigen software kunt bevragen. Via BAG Bevragen kunt u alle gegevens van objecten in de BAG raadplegen, zoals de geografische coördinaten (x- en y-coördinaat), oppervlakte, bouwjaar en gegevens over de openbare ruimte.

BAG Bevragen 2.0 (bèta) - Opvragen BAG-gegevens

Wij hebben ons product BAG Bevragen verbeterd. Vanaf nu bieden we de nieuwe versie aan als bèta service zodat we het nog verder kunnen verbeteren voordat we het koppelvlak definitief vaststellen.

Verschillen ten opzichte van eerdere versies:

 • gegevens van gerelateerde objecten in antwoordberichten ontdubbeld, zodat berichten niet onnodig groot worden;
 • nieuw toegevoegd: het registratietijdstip waarop een gegeven beschikbaar is gekomen voor afnemers in de LV (mutatiedatum);
 • er kan voor gekozen worden om de woonplaatsgeometrie weg te laten uit het antwoordbericht;
 • betere technische en functionele foutberichten.

Daarnaast is de ingang nu niet per objecttype, maar op: een bepaalde datum, levenscyclus of de relatieservice. Meer informatie vindt u in het nieuwe koppelvlak document.

BAG Bevragen 1.4 en eerder - Opvragen BAG-gegevens

Voor het gebruik van de BAG-gegevens legt u in uw registratie verwijzingen naar objecten in de BAG. Deze verwijzingen bestaan uit de unieke objectidentificaties van de BAG-objecten. Met deze sleutels haalt uw systeem direct gegevens van de objecten uit de BAG voor gebruik in uw eigen processen of systemen.

U hebt de volgende mogelijkheden om de gegevens te benaderen. Hierbij kunt u kiezen voor een momentopname van vandaag of een bepaalde peildatum:

 • bevragen adresseerbaar object op ID en op adres;
 • bevragen nummeraanduiding op ID en op adres;
 • bevragen pand op ID;
 • bevragen woonplaats op ID en op naam;
 • bevragen openbare ruimte op ID en op naam;
 • bevragen openbare ruimte in een woonplaats via woonplaats ID;
 • bevragen nummeraanduiding in een openbare ruimte via openbare ruimte ID.

Bovendien heeft BAG Bevragen een webservice voor het bevragen van de levenscyclus van objecten op object ID.

Meer informatie

BAG Bevragen is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Meer informatie vindt u in folder BAG Bevragen bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak en voorbeeldberichten.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

Overheden kunnen BAG Bevragen kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Private afnemers betalen minimale verstrekkingskosten. Meer informatie over de tarieven vindt u in het document 'BAG levertermijnen en tarieven'.

Bestellen

Wilt u gebruik maken van BAG Bevragen? Vul dan het aanmeldformulier BAG in.

U kunt op twee manieren toegang krijgen:

 • via een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • via een PKI overheidscertificaat (voor Digikoppeling). In dat geval hebben wij het OIN (Overheidsidentificatienummer) of HRN (Handelsregisternummer) van uw organisatie nodig. 

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een overzicht met hyperlinks waarmee BAG Bevragen beschikbaar is.

Beschikbaarheid webservices

Met BAG Bevragen krijgt u direct toegang tot de gegevens in de LV BAG via een webservice. BAG Bevragen is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behalve tijdens onderhoud. Eventueel onderhoud vindt plaats in het weekend of na 18.00 uur. Op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur geldt een beschikbaarheidsgarantie van 98,5 %.