Wetsvoorstel WIBON: de WION krijgt een extra dimensie

Verwacht wetsvoorstel WIBON combineert ‘kostenreductie breedband’ en ‘evaluatiepunten WION’.
Wetsvoorstel WIBON: de WION krijgt een extra dimensie

Op dit moment wordt de Europese richtlijn Kostenreductie Breedband in Nederlandse wetgeving ingevoerd. Een deel daarvan komt in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). De gewijzigde WION krijgt de naam WIBON (de ‘B’ staat voor ‘bovengronds’) en wordt binnenkort aan de Ministerraad aangeboden. Na goedkeuring gaat het wijzigingsvoorstel naar verwachting vlak voor de zomer 2016 naar de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer.

Evaluatie WION

Parallel aan dit proces wordt een voorstel voor wijziging van de WION opgesteld. Het voorstel komt voort uit

  • de evaluatie van de WION;
  • de Europese richtlijn INSPIRE;
  • de verzoeken en suggesties aangedragen door diverse partijen.

Dit voorstel is naar verwachting in de herfst van 2016 klaar om aan de Tweede Kamer aangeboden te worden.

Gelijkloopbepalingen

Het lijkt er wellicht op dat er naast elkaar een gewijzigde WION en een WIBON gelden. Dit wordt voorkomen door in beide wetsvoorstellen zogenaamde ‘gelijkloopbepalingen’ op te nemen. Dit zijn bepalingen die er voor zorgen dat twee gelijklopende en door het Parlement goedgekeurde wijzigingen automatisch samengaan in één wet. Vermoedelijk wordt deze wet WIBON genoemd.

Meer informatie

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de planning omtrent de wijziging van de WION.