Toepassing meettarief in 2016

Per 1 januari 2016 hanteert het Kadaster een andere werkwijze om het meettarief van percelen met een Voorlopige kadastrale grens te factureren. Dit heeft ook invloed op het werkproces van u als notaris.
Toepassing meettarief in 2016

Per 1 januari 2016 hanteert het Kadaster een andere werkwijze om het meettarief van percelen met een Voorlopige kadastrale grens te factureren. Het Kadaster vereenvoudigt de toepassing van dit tarief. Dit heeft ook invloed op het werkproces van u als notaris. 

Aantekening ‘Meettarief verschuldigd’

In de Basisregistratie Kadaster (Kadaster-on-line) kunt u zien of bij een perceel met een Voorlopige kadastrale grens en oppervlakte (VKG-perceel) nog meettarief verschuldigd is.

Als dit aan de orde is, wordt er in Kadaster-on-line (KOL) een ‘Aantekening kadastraal object’ bij het perceel vermeld met de omschrijving ‘Meettarief verschuldigd’. Als deze aantekening niet bij een VKG-perceel aanwezig is, is het meettarief reeds gefactureerd, bijvoorbeeld bij een eerder ingeschreven stuk. Let op: de aantekening wordt nu soms al getoond bij percelen in Kadaster-on-line. Het werken met deze aantekening gaat echter pas per 1 januari 2016 in.

Kleine percelen

De tarifering van de kleine percelen verandert niet. Het meettarief wordt niet geheven als het perceel maximaal 100 vierkante meter en de koopsom/waarde/tegenprestatie maximaal € 5.000,- is. De aantekening ‘Meettarief verschuldigd’ staat dan mogelijk wel bij het perceel in Kadaster-on-line vermeld. Om te voorkomen dat er toch een meettarief wordt geheven, dienen de oppervlakte en de koopsom/waarde/tegenprestatie, net als voorheen, expliciet in de akte te worden vermeld.

Doorleveren perceel

Voorheen was het nodig om bij een doorlevering van een VKG-perceel in de akte te vermelden dat het verificatietarief reeds in rekening is gebracht. Vanwege het feit dat de aantekening ‘Meettarief verschuldigd’ door het Kadaster wordt verwijderd bij de eerste wijziging van de rechthebbende is het duidelijk dat de meetkosten reeds zijn betaald. Dit hoeft u dus per 1 januari 2016 niet meer in de akte te vermelden.

Resterend perceel

Per 1 januari 2016 brengt het Kadaster ook bij resterende percelen meettarief in rekening. Het opnemen van een relaas in uw akte indien er een resterend perceel wordt overgedragen leidt niet tot tariefvermindering en is niet meer nodig.

Aaneengesloten perceel

Vanaf 1 januari 2016 kent de tarievenstructuur de term 'aaneengesloten' niet meer. Het meettarief wordt gerekend per perceel met een Voorlopige kadastrale grens. In sommige gevallen kunt u zelf van tevoren de percelen samenvoegen. Dit kan automatisch via de applicatie Verenig.

Let op: ook bij de overdracht van gedeeltelijke percelen wordt het principe van aaneengesloten niet meer gehanteerd. Het meettarief wordt gerekend per overgedragen perceelsgedeelte.

Hebt u nog niet de beschikking over de applicatie Verenig? Dan kunt u dit aanvragen bij de Klantenservice VKG.

Meer informatie?

Meer informatie over de toepassing van het meettarief in 2016 vindt u in het document 'Tarieven Voorlopige kadastrale grenzen 2016'. Ook kunt u contact opnemen met de Klantenservice VKG