Nederlandse gebouwen nu INSPIRE-gebouwen

Het Kadaster stelt een nieuwe dataset Gebouwen beschikbaar. Deze voldoet volledig aan Europese INSPIRE-eisen.
Nederlandse gebouwen nu INSPIRE-gebouwen

Het Kadaster stelt een nieuwe dataset Gebouwen beschikbaar. Gebouwen is – na Adressen - de tweede dataset van het Kadaster die volledig aan Europese INSPIRE-eisen voldoet. Dit betekent dat de kenmerken van elk gebouw of bouwwerk in Nederland volgens dezelfde categorieën zijn opgeslagen als in andere EU-lidstaten. Op deze manier wordt het mogelijk om Nederlandse gebouwen en bouwwerken te koppelen en te vergelijken met gebouwen en bouwwerken van andere lidstaten. Dit biedt veel voordelen bij grensoverschrijdende onderzoeken, projecten en producten.

Actualiteit

De dataset Gebouwen (INSPIRE geharmoniseerd) is samengesteld uit de basisregistraties Adressen Gebouwen (BAG) en Topografie (BRT) en wordt vijf keer per jaar ververst.

Bekijken en downloaden

Via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) stelt het Kadaster de nieuwe dataset binnen een viewservice (WMS) en als downloadservice (WFS) beschikbaar. PDOK is een samenwerkingsverband met de ministeries Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Rijkswaterstaat en Geonovum.