KLIC-WIN: Graafsector bereidt zich voor op de toekomst

Met KLIC-WIN bereiden de graafsector en KLIC zich voor op de toekomst.
KLIC-WIN: Graafsector bereidt zich voor op de toekomst

Het programma KLIC-WIN moderniseert en verbetert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie in het kader van  de WION. Er worden verbeteringen doorgevoerd die in de graafsector breed gedragen worden. Daarnaast komt netinformatie beschikbaar in vectorformaat met behulp van webservices. Hiermee legt de graafsector de basis voor een verrijking van het gebruik van de kabel- en leidinginformatie. Ook sluiten systemen en processen hierdoor beter aan op de Europese richtlijn INSPIRE.

Aanleiding voor het programma KLIC-WIN is de evaluatie van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) in 2013. Deze evaluatie heeft geleid tot enkele wijzigingen in de wet.

De belangrijkste veranderingen voor netbeheerders

Beheerders van netten met een publieke nutsfunctie hebben de wettelijke plicht om aan de Europese INSPIRE-richtlijnen te voldoen. KLIC-WIN ondersteunt de netbeheerders hierbij. Er zijn twee grote wijzigingen voorzien:

  • uitwisseling van netinformatie van raster- naar vectorformaat;
  • een centrale voorziening voor opslag en levering van netinformatie bij het Kadaster.

Netbeheerders die niet INSPIRE-plichtig zijn (Telecom sector) kunnen de WION informatie vanuit hun eigen decentrale voorziening blijven aanleveren. De belangrijkste verandering voor hen betreft de aanlevering van de netinformatie in vectorformaat op basis van webservices.

Meer gebruiksgemak voor de grondroerder

Voor grondroerders betekent de komst van KLIC-WIN vooral meer gebruiksgemak. De kabel- en leidinginformatie wordt straks in vectorformaat aangeboden. Dit is onder andere nodig voor mobiele toepassingen (smartphones, tablets). Deze worden steeds belangrijker voor grondroerders. Met KLIC-WIN wordt het mogelijk om op locatie extra gegevens in te zien. Ook biedt het nieuwe systeem de mogelijkheid om ontvangen netinformatie te combineren met andere bronnen, zoals andere INSPIRE-thema’s of eigen projectinformatie.

Hoe verder?

Momenteel is de KLIC-WIN programma-organisatie in de opstartfase. De organisatie en governance zijn bepaald, projecten en werkgroepen zijn vorm gegeven en bemenst. Eind januari 2016 wordt een programmaplan en communicatieplan opgeleverd ter besluitvorming.

In Q1 van 2017 moet het nieuwe systeem rondom KLIC-WIN klaar zijn voor gebruik door alle netbeheerders en grondroerders. Over de technische aspecten en planning rondom de overgang op het nieuwe systeem en de ingebruikname wordt u via de u bekende kanalen geïnformeerd door uw koepel/belangenorganisatie en het Kadaster.

Met KLIC-WIN is de graafsector klaar voor de toekomst.