EZ vraagt blijvende aandacht voor voorbereidingen KLIC-WIN

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het BAO-KLIC een brief gestuurd met een dringende oproep aan de graafsector: bereid u voor op KLIC-WIN.
EZ vraagt blijvende aandacht voor voorbereidingen KLIC-WIN

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft op 11 november jl. aan de leden van het BAO-KLIC een brief gestuurd met betrekking tot de voortgang van de implementatie van de Inspire-richtlijn en WION/KLIC. In deze brief vraagt het ministerie aan het BAO-KLIC om de eigen achterban (netbeheerders en grondroerders) op te roepen zich voor te bereiden op de komst van KLIC-WIN.

"Ik wil u dan ook allen dringend verzoeken - en dit ook aan uw achterban uit te dragen - dat activiteiten ten behoeve van de benodigde aanpassingen aan KLIC-WIN van uw systemen niet worden uitgesteld, en dat deze in lijn blijven met de afspraken die hierover in BAO-KLIC verband zijn en worden gemaakt. U wordt via het BAO-KLIC dan wel door de programma-organisatie KLIC-WIN op de hoogte gehouden van de voortgang van zowel het KLIC-WIN-traject als het wetgevingstraject. Tevens worden binnen het programma KLIC-WIN activiteiten ontplooid om in overleg met u uw achterban te informeren."

Hieronder vindt u de gehele brief 'Voortgang implementatie van Inspire-richtlijn en WION/KLIC' van het ministerie van Economische Zaken.